Del

Instruktør og kunstnerisk leder Bodil Alling samt koreograf og danser, Kitt Johnson, modtager den livsvarige hædersydelse i kategorien ‘Skabende scenekunstnere’. Statens Kunstfond tildeler hædersydelser til personer, der har placeret sig afgørende som kunstnere og vurderes ud fra kvaliteten af deres kunstneriske produktion.  

Statens Kunstfond og Legatudvalget for Scenekunst begrunder tildelingen af hædersydelsen til Bodil Alling således:

“Ingen har som Bodil Alling igennem en lang årrække beriget den danske og den internationale børne- og ungdomsteaterscene med sin nærværende og fornemme scenekunst. Med et varmt hjerte for børn og unge og med et særegent visionært klarsyn af særlig fin karat, har Bodil Alling sat nye standarder for scenekunsten. Ikke kun for børn og unge, men for alle, der har haft fornøjelsen af at opleve hende på scenen.

Bodil Alling

Bodil Alling har betaget sit publikum med glæde og gys, humor og alvor – med en altid raffineret sans for den rette balance. Hun har med sin særegne og finurlige kunstneriske profil mejslet nærværende historier og fortællinger langt ind i sjælen på børn og voksne i Danmark og over hele verden.

Bodil Alling tildeles Statens Kunstfonds hædersydelse for sit mangeårige virke som skuespiller og som teaterleder for Teater Gruppe 38 og for sit innovative scenekunstfremmende arbejde, herunder bl.a. festivalen ILTs internationale impulsers betydning for danske scenekunst.”

Kitt Johnson

Tildelingen af hædersydelsen til Kitt Johnson begrundes således:

“Kitt Johnson har gennem en lang og betydningsfuld karriere været en af dansk scenekunsts mest originale og nyskabende kunstnere, både som danser og koreograf. Hun er en international kapacitet som leder af kompagniet X-act.

Kitt Johnson er født i 1959. Hun er autodidakt med baggrund inden for blandt andet atletik, moderne dans og tysk ekspressionistisk teater. Hun stiftede i 1992 Teaterforeningen X-act, som fortsat er hendes kunstneriske base. Hun har i sin karriere for en stor del arbejdet med egne værker, men har også deltaget i samarbejdsprojekter inden for forskellige genrer. Kitt Johnson har sat betydelige aftryk inden for moderne dans gennem sin originalitet, sin vilje til at finde nye veje at udtrykke sig gennem dans og gennem en trang til at etablere samarbejder på tværs af kunstarterne. Hun har arbejdet både med soloværker og ensembleforestillinger og er en markant underviser og forsker.

Som danser har hun en kropslig styrke, et sjældent udtryksregister og en ualmindelig stærk præcision i den fysiske udtryksform. Et af hendes gennemgående kendetegn er minimalismen, som hun har udviklet til en altid genkendelig, men også foranderlig stil. Kitt Johnson har været, og er, aktiv som danser i en række genrer, blandt andet i moderne dans, performancekunst, cirkus og teater.

Som koreograf er Kitt Johnson en af de centrale skabende scenekunstnere i Danmark. Hendes værker har turneret både i Danmark og internationalt gennem en lang række år. Hendes interesse favner vidt, ved siden af dans har hun skabt værker inden for genrerne site specific, performance, nycirkus og for børn og unge. Hun er fortsat aktiv som koreograf og danser og skabte sin foreløbigt sidste forestilling i 2017, ensembleværket ”Stafet”.

Foto fra forestillingen STAFET, 2017. Idé og instruktion: Kitt Johnson. Foto: Per Morten Abrahamsen

Kitt Johnson er særdeles aktiv i det danske og internationale danse- og performancemiljø som foredragsholder, kurator for festivaler og som underviser og workshoparrangør. Hendes kompagni X-act samler en række fremtrædende kunstnere bl.a. indenfor musik, design, kostume, digtning og cirkus. Kitt Johnson har modtaget en lang række nationale og internationale priser, nomineringer og legater.”

Kilde: Statens Kunstfonds pressemeddelelse

Fakta om hædersydelser

Hædersydelser fra Statens Kunstfond er livsvarige og kan tildeles kunstnere, der har en sådan kunstnerisk produktion bag sig, at de har placeret sig afgørende som kunstner. Tildelingen sker alene på grundlag af en vurdering af kvaliteten i den kunstneriske produktion.

Der er i alt 275 hædersydelser til rådighed. Ydelserne er fordelt mellem de enkelte kunstarter efter en fast fordelingsnøgle.