Dansk teaters nestor modtager Karl Mantzius Prisen

<strong>Dansk teaters nestor</strong> modtager Karl Mantzius Prisen

Johanne Nørring, der holder tale for sin morfar Bjørn Lense-Møller ved overrækkelsen.

Karl Mantzius Prisen
Teatret ved Sorte Hest

Karl Mantzius Prisen
Teatret ved Sorte Hest

Selskabet for Dansk Teaterhistorie uddelte onsdag d. 23. maj Karl Mantzius Prisen på Teatret ved Sorte Hest. Prisen gik til Bjørn Lense-Møller, der er dansk teaters nestor gennem mere end et halvt århundrede.

Karl Mantzius Prisen uddeles hvert år i maj til et teatermenneske, det være sig ‘kunstner, administrator, forsker eller ildsjæl, som har rykket hegnspæle i teaterhistorien’. I år var det Bjørn Lense-Møller (f. 1925), der er uddannet i Sammenlignende Litteratur fra Københavns Universitet, blev ansat som programsekretær ved Danmarks Radio i 1960, og avancerede siden til chef for TV-Teatret i 1970-85, og for Radioteatret fra 1990-93. Samtidig bestred han over to omgange posten som teaterrådsformand 1984-88 og igen 1991-1995. Bjørn Lense-Møller har desuden siddet i flere teaterbestyrelser og har gennem årene deltaget aktivt i teaterdebatten.

Selskabets formand, Alette Scavenius, motiverede valget af Bjørn Lense-Møller bl.a. således i sin tale ved uddelingen:

”dit hjerte banker særligt for det alternative teater; børneteatret, de frie grupper, performance teatret, alt det som de færreste, der har haft så store offentlige stillinger som du ville røre ved; der er hverken penge eller prestige i det. I talrige debatter og selvbestaltede kommissionsforslag, alternative teaterlove, kronikker og læserbreve har du kæmpet for noget der bare minder om rimelige vilkår for det alternative teater – for ikke at tale om blot at have en scene at optræde på! Utrætteligt har du kæmpet for en åben scene i København, og desværre er det endnu ikke lykkedes, men du har altid som den grå eminence på din egen diplomatiske facon løftet diskussionen op på et sobert plan.”

I forlængelse af uddelingen holdt Bjørn Lense-Møllers barnebarn, skuespilleren Josephine Nørring, en hyldesttale til sin morfar – og arrangementet blev afsluttet med Fair Play Band, bestående af Linnea Voss, Erik Otterstrøm og Michael Ramløse, som spillede en række hits fra deres forestillinger som en tak til Bjørn Lense-Møller for hans store indsats for dansk børneteater.

Kilde: Pressemeddelelse

Karl Mantzius Prisen er opkaldt efter Selskabets medstifter og første formand, skuespilleren, teaterdirektøren, iscenesætteren og teaterhistorikeren, Karl Mantzius (1860-1921) og uddeles hvert år i maj til et teatermenneske, det være sig 'kunstner, administrator, forsker eller ildsjæl, som har rykket hegnspæle i teaterhistorien'. Tidligere modtagere har været Ghita Nørby (2016) og Elisa Kragerup (2017).

Del artiklen

'Dansk teaters nestor modtager Karl Mantzius Prisen'

Facebook