Del

Selskabet for Dansk Teaterhistorie uddelte onsdag d. 23. maj Karl Mantzius Prisen på Teatret ved Sorte Hest. Prisen gik til Bjørn Lense-Møller, der er dansk teaters nestor gennem mere end et halvt århundrede.

Karl Mantzius Prisen uddeles hvert år i maj til et teatermenneske, det være sig ‘kunstner, administrator, forsker eller ildsjæl, som har rykket hegnspæle i teaterhistorien’. I år var det Bjørn Lense-Møller (f. 1925), der er uddannet i Sammenlignende Litteratur fra Københavns Universitet, blev ansat som programsekretær ved Danmarks Radio i 1960, og avancerede siden til chef for TV-Teatret i 1970-85, og for Radioteatret fra 1990-93. Samtidig bestred han over to omgange posten som teaterrådsformand 1984-88 og igen 1991-1995. Bjørn Lense-Møller har desuden siddet i flere teaterbestyrelser og har gennem årene deltaget aktivt i teaterdebatten.

Selskabets formand, Alette Scavenius, motiverede valget af Bjørn Lense-Møller bl.a. således i sin tale ved uddelingen:

”dit hjerte banker særligt for det alternative teater; børneteatret, de frie grupper, performance teatret, alt det som de færreste, der har haft så store offentlige stillinger som du ville røre ved; der er hverken penge eller prestige i det. I talrige debatter og selvbestaltede kommissionsforslag, alternative teaterlove, kronikker og læserbreve har du kæmpet for noget der bare minder om rimelige vilkår for det alternative teater – for ikke at tale om blot at have en scene at optræde på! Utrætteligt har du kæmpet for en åben scene i København, og desværre er det endnu ikke lykkedes, men du har altid som den grå eminence på din egen diplomatiske facon løftet diskussionen op på et sobert plan.”

I forlængelse af uddelingen holdt Bjørn Lense-Møllers barnebarn, skuespilleren Josephine Nørring, en hyldesttale til sin morfar – og arrangementet blev afsluttet med Fair Play Band, bestående af Linnea Voss, Erik Otterstrøm og Michael Ramløse, som spillede en række hits fra deres forestillinger som en tak til Bjørn Lense-Møller for hans store indsats for dansk børneteater.

Kilde: Pressemeddelelse