Del

TRAVERS, hedder det. Et nyt storstilet projekt, som med støtte fra Statens Kunstfond inviterer alle udøvende kunstnere på tværs af kunstarterne til at deltage. Tilmeldingen åbner den 30. august 2018.

Både forfattere, musikere, billedkunstnere, designere, arkitekter, koreografer, kunsthåndværkere eller nogle helt ottende aktører inden for de kunstneriske erhverv kan ansøge om at deltage. TRAVERS søger udøvende kunstnere, som har lyst til at arbejde på tværs af de kunstneriske discipliner; udvikle og udvide nye tværkunstneriske værker.

Fra sommeren 2018 til sommeren 2020 tilrettelægger TRAVERS workshops, symposier, readings, showcases og saloner, hvor en række kapaciteter fra ind- og udland vil zoome ind på forskellige indgange til det tværkunstneriske samarbejde. Disse aktiviteter skal munde ud i reelle samarbejder mellem de kunstnere, som deltager.

Kunsttræf på Glyptoteket

Første stop i TRAVERS bliver i dagene 26. november til 2. december, hvor kunstnerne får mulighed for at arbejde på tværs i workshops og andre samarbejdsformater på Glyptoteket i København.

Ifølge en pressemeddelelse fra Statens Kunstfond er målet med det første træf:

“…at gå på opdagelse i de fantastiske skæbnefortællinger, der gemmer sig blandt statuerne og at udforske, hvordan genfortælling af fortællingen kan skabe udgangspunkt for nye dramatiske værker. Hvad kan fortidens massemordere, magtmennesker, myter, myriader eller muser bruges til i dag, og hvad sker der, når kulturarvens spøgelser møder virkeligheden på museet?”

Ugens program bliver rammesat af danske og internationale kunstnere, som er optaget af genfortællingens tematik, og som på Glyptoteket vil arbejde på lige fod med workshopdeltagerne og stille sig selv til rådighed for deres processer og idéudvikling.

Ugen byder også på et pakket sideprogram for offentligheden med gæsteoptrædener og afsluttes lørdag den 2. december med en hel dags showcase, hvor publikum og alle involverede aktører får indblik i de tværkunstneriske fortællinger, der er opstået på Glyptoteket.

Kilde: Statens Kunstfond