Del

Sådan ansøger du: www.applaus.nu

Applaus vil gøre publikumsudvikling til en integreret del af den danske scenekunsts arbejde, målsætning og strategi – nu åbner de for Open Call ansøgninger til publikumsudviklende tiltag i teatersæson 19/20.

Applaus afsætter i alt 1 million kr. som teatre, producenter, scenekunstaktører og formidlere af scenekunst kan søge til publikumsudviklende tiltag.

Det gør de for at generere ny viden om, hvordan teatre og scenekunstaktører kan arbejde strategisk med publikumsudvikling, skabe rum for nye læringsprocesser og etablere vedvarende relationer til nye målgrupper.

Kick off på Applaus

Onsdag den 31. oktober løftede Applaus sløret for, hvordan de over de næste tre år vil skabe større fokus på publikumsudvikling og hjælpe den danske scenekunstbranche med at nå ud til nye og mere mangfoldige målgrupper.

Kick off for Applaus på Udviklingsplatformen for Scenekunst. Foto: Frida Gregersen

Projektleder Lene Struck-Madsen udtaler:

”Det har været helt fantastisk at få lov til at præsentere Applaus for den danske scenekunstbranche i både København og i Randers, og vi er meget glade for den positive modtagelse vi har fået. Applaus er født af branchen ud fra et ønske om at skabe en målrettet indsats indenfor publikumsudvikling. Vi glæder os til at være med til at samle scenekunstaktører på tværs af landet og skabe en platform hvor vi kan inspirere hinanden, og skabe kontakt til nye målgrupper. Nu smøger vi ærmerne op og går i gang med arbejdet.”

Bæredygtige projekter

Publikumsudvikling handler om langsigtede strategier og derfor støtter Applaus’ Open Call kun bæredygtige projekter, som har til formål at skabe kontakt til nye publikumsgrupper, der taler ind i den pågældende organisationsstrategi. Projektet har til formål at skabe kontakt til konkrete nye publikumsgrupper og være en del af, eller ligger i forlængelse af organisationens formål og strategi. Yderligere skal projektet bidrage med ny viden om publikumsudvikling. I alt vil 4-7 projekter blive tildelt midler fra Applaus Open Call.

Ansøgningsfristen er 14. december 2018.

Læs mere om Applaus og ansøgningsprocessen her: www.applaus.nu