Del

Publikumsudviklings-projektet Applaus skyder året i gang med en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, der skal afdække hvilke tiltag dansk scenekunst tager i forhold til at publikumsudvikle. De indsamlede data vil danne vidensgrundlag for Applaus’ fremtidige analysearbejde.

Applaus starter 2019 med at igangsætte en national undersøgelse, der skal afdække hvordan den danske scenekunstbranche forholder sig til publikumsudvikling. Det er en spørgeskemaundersøgelse, som udsendes til teatre, teaterforeninger og kompagnier over hele landet.

Projektleder for Applaus, Lene Struck-Madsen, udtaler:
”Vi er interesserede i at finde ud af, hvordan de danske teatre arbejder med publikumsudvikling, og her har vi brug for teatrenes hjælp.”

Resultaterne af undersøgelsen vil foreligge i foråret 2019 og bliver en af hjørnestenene i Applaus’ arbejde med publikumsudvikling.

FAKTA:

Teatre, teaterforeninger og kompagnier over hele landet modtager fredag d. 11. januar en spørgeskemaundersøgelse via e-mail, der skal besvares senest fredag den 25. januar. Samme undersøgelse udsendes igen om 3 år, hvilket vil gøre det muligt at følge udviklingen omkring publikumsudvikling i branchen.

Om Applaus

APPLAUS, er et 3-årigt projekt, der skal styrke publikumsudviklingen på scenekunstområdet til gavn for borgere i hele Danmark. Projektet forankres hos Udviklingsplatformen for Scenekunst, der bl.a. skal lave publikumsundersøgelser og igangsætte nye udviklingseksperimenter. Applaus vil gøre publikumsudvikling til en integreret del af teatrenes og de frie gruppers arbejde, målsætning og strategi. Missionen er at hjælpe teatrene og de frie grupper med at styrke deres relation til publikum og få nye publikumsgrupper - så både publikum og scenekunsten kan få større glæde af hinanden.

Det tiltag understøttes gennem seminarer, workshops og brugbare værktøjer, som kan implementeres i teatrenes arbejdsprocesser og rutiner.
Applaus er finansieret af Kulturministeriet og forankret hos Udviklingsplatformen for Scenekunst.