Del

Det er første gang, der udbydes en kandidatuddannelse inden for det scenekunstneriske felt i Danmark. Dermed kommer Den Danske Scenekunstskole på niveau med de bedste kunstneriske uddannelser i verden, skriver de i deres pressemeddelelse.Dramaturg Solveig Gade og uddannelsesleder for dans og koreografi Rasmus Ölme bliver professorer for Danmarks nye scenekunstneriske kandidatuddannelse, når de første kandidatstuderende begynder i august 2019. Det er første gang, at Danmark får en scenekunstnerisk kandidatuddannelse og målet er at uddanne originale scenekunstnere, der kan udvikle scenekunsten og finde nye udtryksformer.

“Det er kulminationen på mange års hårdt og ambitiøst arbejde, at vi nu kan uddanne de første kandidater i scenekunst. Vi forventer, at uddannelsen kommer til at skabe toneangivende scenekunstnere, der har et dybtgående praktisk og teoretisk kendskab til deres egen faglighed og en stærk kritisk bevidsthed om kunstens rolle i samfundet,” udtaler skolens rektor Mads Thygesen.

Højt fagligt niveau

Skolens fem grunduddannelser er i løbet af det seneste 1½ år blevet godkendt som kunstneriske bacheloruddannelser, så skolen nu også kan udbyde en kunstnerisk kandidatuddannelse og dermed lever op til de europæiske standarder for videregående uddannelser.
Den nye kandidatuddannelse har fået den bedst mulige vurdering i forhold til alle akkrediteringskriterierne, hvor der i godkendelse blandt andet, står at “uddannelsen vil blive tilknyttet et stærkt fagligt miljø”, og at “undervisergruppen tilsammen besidder brede faglige og kunstneriske kompetencer, som er dækkende for det scenekunstneriske område”.

“Vores mål er at skabe et attraktivt læringsmiljø med vores dygtige undervisere og med flere stærke kunstneriske profiler fra ind- og udland. Jeg har netop udpeget den engelske dramatiker Simon Stephens som adjungeret professor, og han glæder sig rigtig meget til at være en af de faste undervisere på uddannelsen,” fortæller rektor Mads Thygesen.

Derudover er der netop blevet ansat to professorer på Scenekunstskolen: Uddannelsesleder for dans og koreografi Rasmus Ölme, og den netop prisbelønnede dramaturg Solveig Gade, der kommer fra en lektorstilling på Aarhus Universitet.

“Skolen befinder sig et ekstremt spændende sted i disse år, og jeg ser virkelig frem til sammen med skolens dygtige og dedikerede undervisere at udarbejde en kandidatuddannelse, der både giver de studerende rig mulighed for at udvikle deres egen kunstneriske signatur og på bedst mulig vis ruster dem til et liv på et prekært arbejdsmarked. Ikke mindst anser jeg det for et stort privilegium at skulle arbejde tæt sammen med dem, der kommer til at tegne fremtidens scenekunst: de studerende,” udtaler Solveig Gade.

I begyndelsen af det nye år vil der blive udpeget yderligere en professor, der skal fungere som kunstnerisk leder på kandidatuddannelsen.

Individuel kunstnerisk profil

Kandidatuddannelsen i scenekunst fungerer som en overbygning på de fagligheder, de studerende har tilegnet sig på bacheloruddannelsen. Der er plads til cirka 25 studerende om året, og der vil både blive optaget dimittender fra Scenekunstskolens uddannelser på bachelorniveau og fra tilsvarende uddannelser i udlandet.

Uddannelsen er opbygget, så alle ansøgere søger ind på et bestemt program, som de følger det første halve år. Programmet giver de studerende mulighed for at fordybe og specialisere sig i scenekunstens teori- og praksisfelter. Indholdet i programmerne udspringer af den kunstneriske udviklingsvirksomhed, der i forvejen foregår på skolen.

Kandidatuddannelsen byder desuden på valgfag inden for alle scenekunstens discipliner, et semester med et projektorienteret forløb eller udveksling i udlandet for at styrke de studerendes internationale profil og netværk, og endelig et afsluttende kunstnerisk projekt.

Kilde: Pressemeddelelse