Del

Kulturministeriet og Danmark Statistik har nedsat et nyt fælles rådgivende udvalg for kulturstatistik, som har til formål at skabe det bedst mulige grundlag for statistik og analyse, der kan medvirke til at styrke forskningen og vidensgrundlaget på kulturområdet. Dansk Teaters direktør, Louise Stenstrup, er udpeget som medlem af det nye og fælles udvalg for kulturstatistik.

”Det er helt afgørende, at det faktuelle og statistiske grundlag på kunst- og kulturområdet styrkes. Det vil give de forskellige aktører på kulturområdet – herunder teatrene – langt bedre mulighed for at følge udviklingen og målrette vores indsatser over for publikum. Samtidig er et bredt og detaljeret fagligt grundlag helt afgørende for at kunne kvalificere den offentlige debat på kunst- og kulturområdet og ikke mindst sikre, at de politiske beslutninger bygger på et oplyst og faktuelt korrekt grundlag. Kulturministeriet og Danmarks Statistik skal derfor også have stor ros for at nedsætte et rådgivende udvalg, som inddrager en række af de aktører, der beskæftiger sig med området. Og jeg ser frem til arbejdet”, siger direktør Louise Stenstrup, Dansk Teater, og påpeger:

”Den statistik, der i dag findes på kunst- og kulturområdet, er i mange tilfælde varierende både i kvalitet og omfang på de forskellige områder inden for kulturbranchen. Eksempelvis er statistik og viden om scenekunsten underbelyst i forhold til øvrige områder som museerne, hvor der i højere grad har eksisteret en tradition for forskning. Nogle af de forhold, jeg godt kunne se et behov for øget viden om, er bl.a. børns møde med teateret i skoler og dagtilbud, omfanget heraf og ikke mindst betydningen heraf. Det samme gælder, når vi taler om forskellige sociale grupper i samfundet. På samme vis er der kun meget begrænset og ofte forskelligartet viden og statistik om kunstens rolle og betydning i kommunerne f.eks. for bosætningsmønstre, den lokale forankring og ikke mindst værdiskabelsen i kommunen. På det område er der også rig mulighed for at styrke og ensrette kommunernes målinger, ligesom der generelt på scenekunstområdet er behov for at sikre en mere ensartet og konsistens opgørelsesmetode hos Danmarks Statistik – bl.a. i forhold til publikumsmålinger – så vi sikre, at det faktuelle grundlag er retvisende”.

Kilde: Pressemeddelelse