Del

Efter en intens og succesfuld første camp på Glyptoteket i november er TRAVERS klar med det open call, der skal danne grundlaget for camp 2 fra den 6. – 11. maj. Her slår det tværkunstneriske projekt lejr på Dokk1 i Aarhus og inviterer professionelle kunstnere og andre aktører fra kunstarterne til at ansøge i løbet af februar-måned.

TRAVERS’ to-årige rejse begyndte på Glyptoteket under overskriften FACE THE PAST, hvor det tematiske omdrejningspunkt for at undersøge det tværkunstneriske, var et blik på fortiden: Hvordan vi forstår fortiden, historien – og hvad sker der, når den genfortælles? Mere end 80 kunstnere og værter fra ind- og udland deltog i campen.

Næste stop på rejsen er Dokk1 i Aarhus, hvor mødet med nutiden udforskes. Hvad karakteriserer den tid, vi lever i? Er forståelsen af vores egen tid mest af alt en fortolkning baseret på fortiden? eller måske en drøm om fremtiden? På Dokk1 vil TRAVERS på tværs af kunstneriske praksisser undersøge nutidens tidstypiske karakteristika såsom kultur, teknologi, politiske strømninger og nærværende fænomener som fx sansning.

TRAVERS slår lejr på Dokk1 – et interaktivt hus, der er i tæt kontakt med byens borgere, og som tilbyder sig selv som et dynamisk fristed for alle, der ønsker viden, inspiration og personlig vækst. Som et stedsspecifikt laboratorium, går TRAVERS på opdagelse i husets liv, og undersøger, hvad der sker, når kunstneriske processer og ideer udfolder sig i dialog med Dokk1s fysiske og sociale rum. TRAVERS har base på Dokk1, men bevæger sig også via husets brede kontaktflade ud i byens mangfoldige miljøer for at komme tæt på de tidslommer og fællesskaber, der tilfører det store nutidsbillede perspektiv.

Ligesom på Glyptoteket vil campen også have et offentligt program, hvor Spor-festivalen blandt andet indgår.

TRAVERS er en rejse ind i de deltagende kunstneres egen praksis; et møde med deres styrker og svagheder, vaner og uvaner, som de i en uge på Dokk1 kan vende på vrangen og undersøge. For TRAVERS er rejsen målet, og rejsen byder på et overflødighedshorn af møder, overraskelser, chok og udfordringer – forhåbentlig farer vi vild og opdager nye rejseledsagere i et helt ukendt landskab.

Open call til camp 2 er åbent hele februar-måned.

Ansøg og læs mere her

Kilde: Pressemeddelelse