Populært lige nu

Hvad nu, hvis Romeo og Julie ikke døde? Ny forestilling giver svaret

I den kommende uge har Københavns Shakespeare Kompagni verdenspremiere på en fortsættelse af William Shakespeares Romeo og Julie, der udspiller sig i en alternativ...
Annoncespot_imgspot_img

At kalde scenekunstreform for en aktiv investering er en sandhed med modifikationer

”Når kulturministeren kalder det nye udspil til en scenekunstreform for en aktiv investering, er det vist en sandhed med modifikationer. Reelt vil reformen samlet set i perioden 2019-2023 ikke indebære nye midler. Og lægger man de årlige 2% besparelser, som Det Kongelige Teater, landsdelsscenerne og de fire københavnske teatre fortsat skal gennemføre frem til 2022, er det jo reelt en besparelse på scenekunstområdet og ikke en investering.”

“Det er derfor skuffende, at regeringen ikke har større ambitioner for scenekunsten. Scenekunst over hele landet spiller en afgørende rolle for den demokratiske dannelse og de grundlæggende værdier vores samfund bygger på. Det er derfor også en farlig vej at gå bare at skære kagen op i mindre bidder frem for at gøre den større – særligt i en tid, hvor netop de værdier, vores demokrati bygger på, og de værdier, der binder os sammen, i stigende grad sættes under pres både fra national og international side”, siger direktør Louise Stenstrup, Dansk Teater.  
 
”Det er positivt, at kulturministeren har lyttet til, at der er mange forhold i den nuværende støttestruktur på scenekunstområdet, som rent faktisk fungerer, og som sikrer teatrene den nødvendige stabilitet for at kunne planlægge og udvikle. Derfor er det også godt, at der ikke ændres på den nuværende struktur, hvor teatrene indgår 3-4-årige rammeaftaler med hhv. stat og kommune. Samme stabilitet har Dansk Teater dog også haft højt på ønskelisten, når det gælder projektteatrene (teatre uden scene), som spiller en afgørende rolle for udbredelsen og udviklingen af scenekunsten i hele landet og særligt for børne- og ungeområdet. Det er derfor problematisk, at projektteatrene slet ikke indgår i ministerens udspil”, påpeger Louise Stenstrup.
 
”Teateroplevelser for børn og unge spiller en afgørende rolle for den tidlige dannelse og evne til at reflektere, innovere og tænke kreativt. Det er derfor problematisk, dels at ministeren ikke imødekommer behovet for at sikre projektteatrene mere stabile rammevilkår, så de kan styrke indsatsen for netop de grupper, der hvor de opholder sig på f.eks. skoler, i boligområderne og i konfirmationsforberedelserne, og dels at ministeren ikke har lyttet til Dansk Teaters forslag om at omlægge og digitalisere refusionsordningen, så købet og salget af børneteaterforestillinger bliver nemmere for både institutionerne og kommunerne, og som kunne føre til, at flere skoler, foreninger, dagtilbud mv. vil kunne få glæde af børneteateret”.

Annonce

”Det er glædeligt, at udspillet styrker fire teatre, som har en kapacitet til at kunne løfte opgaver af mere regional eller landsdækkende karakter. Men finansieringen er nedslående, og for de fire teatre under Det Københavnske Teatersamarbejde, er den katastrofal. De fire københavnske teatre har siden 2016 været underlagt omprioriteringsbidraget, og nu betyder nedlægningen af Det Københavnske Teatersamarbejde, at teatrene mister 2,6 mio. kr. yderligere årligt, selvom opgaverne forbliver det samme. KbhT har spillet en central rolle for at sikre et bredt og varieret udbud af teateroplevelser til glæde for danskerne, og de fire teatre rammes nu endnu hårdere, fordi regeringen samtidig foreslår en besparelse på formidlingsordningen”, siger Louise Stenstrup, Dansk Teater.
 
”Besparelsen på formidlingsordningen vil ramme alle producerende teatre (pulje 1 og 2), hvilket kun kan føre til højere billetpriser og en svækkelse af udbredelsen af scenekunsten. Formidlingsordningen spiller en central rolle for at sikre, at adgangen til teateroplevelser ikke alene skal bero på pengepungens størrelse. Det kan derfor få en social slagside, når man beskærer teatrenes muligheder for at nedbringe billetpriserne. Her kan det også undre, at det kun er de producerende teatre, der rammes, mens pulje 3 (som bl.a. omfatter teaterforeninger mv.) ikke omfattes af besparelserne. Allerede i dag har pulje 3 et gennemsnitligt tilskud på ca. 60 kr. per billet af det samlede antal billetter, som er væsentligt højere end tilskuddet til pulje 1 og 2, som tilsammen kun er på ca. 25 kr. pr. billet. Den skævvridning bliver kun større med forslaget”.

Læs også: Her er regeringens nye scenekunstudspil

Seneste

Vi skal tale håbet op gennem kunsten

SWOP festivalens seminar for professionelle blev i år afholdt...

Nyhedsbrev

Annonce

Udforsk videre

Annonce
Annonce

Vi skal tale håbet op gennem kunsten

SWOP festivalens seminar for professionelle blev i år afholdt under overskriften The Regenerative Power of Art. Med en dyster keynote af Mikkel Krause Frantzen...