Del

Kulturminister Mette Bock har lanceret sit udspil til en reform af scenekunstområdet. Der er milde gaver til 4 udvalgte teatre i reformen, men pengene til de få udvalgte tages fra det tilskud, som især bruges til at gøre billetter til børn og unge billigere. Bare på Storkøbenhavns små og mellemstore teatre rammes over 200.000 børn og unge af prisstigninger på op til 47 %.

Økonomien

Tilskuddet til, at teatrene kan udbyde rabatbilletter til særlige grupper, er en væsentlig del af teatrenes økonomi. Især børneteatrene er helt afhængige af at kunne tilbyde billetter med rabat til børn og unge. Den allerstørste målgruppe er skoler og børneinstitutioner, som årligt køber 140.000 børn/unge billetter bare i Storkøbenhavn. Dertil kommer rabatbilletter til børn og unge, som går i teatret med forældre eller bedsteforældre – eller på eget initiativ. De små og mellemstore teatre i Storkøbenhavn har fælles rabatstruktur, hvor en stor del af tilskuddet øremærkes til børn/unge billetter. Med tilskuddet i ryggen kan teatrene tilbyde skoler og børnehaver billetter helt ned til 40 kr. pr. stk. Det er en konsekvens af skoler og børnehavers meget begrænsede budgetter til at betale for kulturoplevelser. Kulturministeren bebuder en besparelse på tilskuddet til børn og unge på 15 kr. pr. billet med det argument, at teatrene kan lægge det manglende tilskud oven på billetprisen. Dette kommer til at betyde en prisstigning på 47 % for billetter til skoler og børnehaver, når momsen er lagt oven i.

Teateroplevelser til børn og unge er vigtige

Tænketanken Mandag Morgen har netop udsendt en analyse, som viser at 80 % af danskerne mener, at kunst og kulturoplevelser i barndommen bidrager til at understøtte børns faglige læring. Det oplever teatrene hver eneste dag i mødet med børn og unge. Stephan Pollner fra Teater Vestvolden siger: ”Litteraturen kan man låne gratis på bibliotekerne og mange museer tilbyder gratis adgang til skoler og børnehaver. Scenekunsten skal opleves ”live” på teatrene og det koster altså lønninger og husleje, så tilskuddet er med til at gøre den oplevelse tilgængelig for flere – og er med til at gøre teateroplevelser til en del af vores fælles kulturarv.”

Teaterleder på Zangenbergs Teater Thea Kulavig supplerer: ”At gøre en indsats for at få flere børn og unge i teatret, er den bedste måde at videregive kulturen på. Det er vores fremtidige generationer og gennem skoler og institutioner får børn fra alle samfundslag mulighed for at få fælles kulturoplevelser. Her er formidlingstilskuddet et af de vigtigste redskaber, vi har for at udbrede scenekunsten blandt børn og unge, så deres adgang til teater ikke i så høj grad afhænger af størrelsen af forældrenes pengepung”.

Fremtiden

Børneteatrene frygter for konsekvenserne af det reducerede tilskud og om skoler og børnehaver bliver ved med at have råd til at tage børn og unge med i teatret. ”Det handler allermest om gruppebilletter til skoler og børnehaver, som skal have mange af sted på en gang”, forklarer teaterleder for Ishøj teater Allan Grynnerup, og han fortsætter: ”I det samarbejde om rabatter, som vi har i Storkøbenhavn, holder vi billetprisen til skoler og børnehaver på 40 kr. pr. barn. Vi ved at selv med så lav billetpris er det svært for skoler og børnehaver at få råd til billetterne. Det kan jo være op til 100 børn ad gangen, som skal af sted. Så spørgsmålet er jo om skoler og børnehaver skærer halvdelen af deres teaterbesøg væk og f.eks. kun giver børnene en teateroplevelse hver andet år.”

Fakta

  • Formidlingsordningen er støtte til at nedbringe professionelle teatres billetpriser, så det gøres muligt for teatrene at give rabat til børn og unge (høj sats) og voksne (lav sats).
  • Kulturminister Mette Bock har fremlagt et udspil til reform af scenekunstområdet, der beskærer Formidlingsordningen med 18 %, når reformen er fuldt indfaset i 2023.
  • Kulturministeren vil kun reducere tilskuddet til de producerende teatre og friholde de lokale teaterforeninger, som ofte har et ældre publikum.
  • De producerende teatre sælger på årsbasis 430.000 billetter specifikt til børn og unge med tilskud og 365.000 billetter med andre rabatformer. (Tal fra sæson 17/18)
  • Der gives høj tilskudssats til børn og unge under 25 år, og der gives lav sats til alle øvrige rabatformer, som teatrene selv kan bestemme over.
  • Der er ca. 90 små og mellemstore teatre og teaterkompagnier i det storkøbenhavnske rabatsamarbejde i regi af den selvejende institution Scenit.

Kilde: Pressemeddelelse

Bag pressemeddelelsen står:

Den selvejende institution Scenit
Teater Next
Satirekollektivet FLÆS
Teater Kapellet
Det Lille Teater & Marionet Teatret
Frøken Fracasos Kompagni
Teatret Zeppelin
Teater Grob
Gazart
Anemonen
Teater Lille Hest
Sydhavn Teater
Dansk Teater Produktion v/Sigurd Barrett
Kitt Johnson X-act
House of International Theater
Ishøj Teater
Teatret Fair Play
Teatret Fyr og Flammen
Teater GLIMT
Det Lille Verdens Teater Teater
Får302
Landsteatret
Grønnegårdsteatret
Teater Levende Fortællinger
MÆRKVÆRK
Dansehallerne
Sort/Hvid
Freestyle Phanatix
Why Not Theatre Company
Mungo Park
Teatret ved Sorte Hest
Glad Teater
Meridiano Teatret
TeaterTasken & Parkteatret
Passepartout Theatre Production
Teatret st. tv.
Performanceteatret Liminal
Teatret Riddersalen
Egnsteatret Undergrunden
Dansk Danseteater
Asterions Hus
Teaterøen
Sceneprojekt
Scene42
Teater HILS DIN MOR
Teateriet Apropos
Zangenbergs Teater
Teater Vestvolden
Aaben Dans
Teater V
Teatergrad
DanskDansk
Det Olske Orkester
Teater Hund & Co
Selene Muñoz Dance Company
Next Door Project
ZeBu
Dadadans
Det Flydende
Teater Uppercut Danseteater
Teater Fortællekunsten
Livingstones Kabinet
Teater Guld
Louise Schouw Teater
Husets Teater
That Theatre Company
London Toast Theatre