Populært lige nu

Små storbyteatre – kommunalpolitikerne fastholder et bredt teaterliv i København

11 københavnske teatre får status som små storbyteatre i perioden 2025-2028. To andre teatre får støttemidler fra en anden pulje, et teater tages helt...

Teatergrad – Hvad så nu? Hvad gør I uden bevilling?

I denne uge mistede Teatergrad status og den medfølgende støtte som lille storbyteater i København. Teatrets to ledere, Pelle Nordhøj Kann og Christine Worre...
Annoncespot_imgspot_img

I samspillet mellem scene og sal – publikumsudvikling og scenekunst

Hvad er publikumsudvikling, og hvem gavner det? Applaus er et tre-årigt projekt, der skal styrke publikumsudviklingen på scenekunstområdet til gavn for borgere i hele Danmark. Her fortæller projektleder Lene Struck-Madsen om Applaus, og om hvorfor publikumsudvikling er vigtigt.

Kunst skal være for alle

Publikumsudvikling er hverken et nyt eller entydigt begreb. Publikumsudvikling er knyttet til en kulturpolitisk holdning, der er baseret på, at kunsten skal være for alle – og at en demokratisering af kunsten er gavnlig for samfundet. Denne præmis ligger til grund for den støtte, som de fleste danske teatre modtager i form af bevillinger, driftsstøtte eller projektstøtte. Selvom mange teatre har publikum i centrum, når de udarbejder deres forestillinger, er målsætningen at fokusere og styrke dette arbejde yderligere, blandt andet ved at sætte fokus på den strategiske del af publikumsudvikling.

Scenekunstens relevans er ikke længere givet. Nedskæringer og nye medievaner har øget konkurrencen om borgernes opmærksomhed og skabt nye forudsætninger for at gå i teatret. Derfor er det vigtigt, at branchen bliver bedre til at argumentere for scenekunstens relevans – både over for politikere og publikum. I kampen om midler kæmpes der ikke kun internt kulturinstitutionerne imellem, men også på en større politisk arena: Hvad skal skattekronerne gå til. Hvis teatrene skal ændre den kulturpolitiske modvind og også i fremtiden skal indtage en central plads i det danske samfund, skal de styrke deres position som åbne og tilgængelige kulturinstitutioner, der arbejder professionelt med publikumsudvikling. Her er det nødvendigt at have viden om det eksisterende og potentielle scenekunstpublikum.

Men hvad er publikumsudvikling helt konkret? I den italienske by Sansepolcro har man fx skabt et kurateringsudvalg bestående af 30 lokale borgere i forbindelse med den årlige Kilowat-festival, en festival for teater og samtidskunst. Festivalen har i kraft af arbejdet med publikum oparbejdet en stor tilknytning i lokalsamfundet, og antal solgte billetter er vokset fra 400 i 2005 til 4.200 i 2015.

På Shakespeares Globe i London gennemgik de et publikumsudviklingsforløb bestående af interne workshops, der identificerede teatrets kerneværdier, hvilket skabte en fælles forståelse, et sprog og en ramme for deres projekter, som i dag danner grundlag for relationen til publikum. Og en publikumsundersøgelse, der hjalp til at identificere deres nuværende og potentielle publikum og målrette deres kommunikation og markedsføring.

Et ønske fra branchen

I 2015 publicerede Kulturministeriet rapporten Scenekunstdialog – visionspapir for udviklingen af scenekunst i Danmark. Visionspapiret var resultatet af et omfattende arbejde, hvor en dialogkreds bestående af kulturministeren og repræsentanter fra scenekunstbranchen identificerede tre indsatsområder, hvoraf det ene, kaldet Arbejdet med publikumsudvikling, blev starten på Applaus.

Applaus blev født ud af et ønske i branchen om at skabe en målrettet indsats om publikumsudvikling. Applaus’ vision blev formuleret af scenekunstbranchen til scenekunstbranchen med en målsætning om at løfte vidensniveau og kompetencer i forbindelse med publikumsudvikling og at styrke samarbejdet, netværksdannelsen og idéskabelsen.

Applaus er ikke et initiativ, der skal ensrette den danske scenekunstbranche. Det skal derimod understøtte branchens forskelligartethed og flerstemmighed. En af målsætningerne er derfor at arbejde for at etablere et fælles sprog og en fælles forståelse af, hvad publikumsudvikling kan være, så hver enkelt organisation kan tage stilling til, hvordan man vælger at arbejde med det.

Konkrete projekter

Applaus har oprettet et Open Call på en million kr., som teatre, scenekunstaktører og formidlere af scenekunst har kunnet søge til publikumsudviklende tiltag. Formålet er ikke kun at igangsætte nye publikumsudviklende initiativer, men også at indsamle ny viden fra disse
projekter, der kan komme resten af branchen til gode. I januar 2019 blev der igangsat en landsdækkende brancheundersøgelse, der skal være med til at kortlægge, hvordan teatre, teaterforeninger og kompagnier arbejder med publikumsudvikling. Brancheundersøgelsen skal være med til at konkretisere og kvalificere den nationale publikumsundersøgelse, som

Læs også: Fem nye publikumsinitiativer skal være med til at få flere i teatret

Applaus gennemfører i efteråret 2019. Publikumsundersøgelsen vil give omfattende og systematisk viden om både det eksisterende og potentielle scenekunstpublikum. Det er en viden, som hverken branchen eller det enkelte teater har på nuværende tidspunkt, men som kan blive en vigtig byggesten i det videre strategiske arbejde med publikumsudvikling.

Artiklen er udgivet i et mediesamarbejde med Publikumsudviklingsprojektet 
Applaus med fuld redaktionel frihed for ISCENE.

OM APPLAUS

Applaus er et tre-årigt projekt, der skal styrke publikumsudviklingen på scenekunstområdet til gavn for borgere i hele Danmark. Projektet skal blandt andet lave publikumsundersøgelser og igangsætte nye udviklingseksperimenter. Missionen er at hjælpe teatrene og de frie grupper med at styrke relationen til publikum og få nye publikumsgrupper – så både publikum og scenekunsten kan få større glæde af hinanden.
Applaus er finansieret af Kulturministeriet med midler fra udlodningsmidlerne. Projektet er forankret hos Udviklingsplatformen for Scenekunst.

Læs mere om Applaus her.

Seneste

Nyhedsbrev

Annonce

Udforsk videre

Annonce
Lene Struck-Madsen
Lene Struck-Madsen
Er leder af Applaus og tidligere kommunikationschef på BaggårdTeatret i Svendborg

Nikolaj Mineka: Applaus bidrager til at flytte fokus væk fra mediernes ansvar

"Kun ved at stå sammen og holde fokus kan vi skabe den forandring, der er nødvendig for at vende denne uheldige udvikling". Sådan skriver...