Hver uge giver ISCENEs journalister et blik på ugen, der gik i dansk teater – med få afstikkere til udlandet. I denne uge er det skribent Anne Liisberg, som fører pennen.

Denne uge stod i børne- og ungdomsteatrets tegn, da Aprilfestival – teater for små & store løb af stablen for niogfyrrende gang. Festivalen arrangeres af Teatercentrum i samarbejde med skiftende kommuner, der lægger hus og scener til. I år var det Hjørring Kommune med support fra Frederikshavn Kommune.

Aprilfestival 2019. Foto: Søren K. Kløft, Teatercentrum

Aprilfestival er både en branchefestival, et udstillingsvindue og især en veritabel teaterfest for værtskommunens små (og store) borgere. Mere end 100 teatre spillede mere end 600 forestillinger for henved 25.000 tilskuere i ugens løb, hvilket nok atter er et tegn på, at dansk børne- og ungdomsteater har bredde og tyngde. Der var dog mange ældre forestillinger på programmet, og det kan jo både være et udtryk for sej levedygtighed, men også på mangel på ressourcer til nye produktioner. Aprilfestivalen er mere end forestillinger og bød bl.a. også på faglige arrangementer for branchen og workshops for de unge deltagere. Kulturkongens Børneteaterarrangørpris blev også uddelt på festivalen og gik i år til Britta Skov fra Teater og Musik Odsherred.

Se video fra festivalåbningen her.

Åbningsshow 2019

🎭VERDENS STØRSTE – og bedste – BØRNETEATERFESTIVAL ER I FULD GANG🎭Gik du glip af åbningsfesten? Her er en lille smagsprøve på gårsdagens godter!#aprilfestival19 #åbnevinduer #hjørringkommune #teatercentrum

Slået op af Aprilfestival – teater for små & store i Mandag den 1. april 2019

Lyt til P4’s program om festivalen her

Det var også ugen, hvor den kulturministerielle pulje Kulturbroen, der er målrettet kunst- og kulturprojekter for børn i udsatte boligområder, blev uddelt. Puljen på 3,7 millioner blev uddelt til otte projekter fordelt over hele landet. Kulturminister Mette Bock peger i en pressemeddelelse på, at ”Kulturen binder os sammen, skaber livskraft og danner fællesskaber, og kulturmøder kan være en positiv katalysator for integration og stimulering af det frisind og den tillid, der er fundamentet i det danske folkestyre”. Det er jo svært at være uenig i, om end man selvfølgelig kunne ønske, at projektet netop ikke var et projekt og dermed flygtigt finansieret, men snarere blev tænkt ind i en samlet investering i kunst og kultur.

Puljen uddeles til samarbejdsprojekter mellem kulturinstitutioner og boligsociale aktører og blandt de udvalgte projekter er TEAM PEACE, der står for Performance, Events, Arts, Culture, Evolvement. Projektet har fået 428.350 kr. og aktørerne bag er Team Teatret, helhedsplanen Plads Til Forskel og UngHerning. Projektet er i første omgang rettet mod unge i det udsatte boligområde Holtbjerg i Herning, der ikke i særlig høj grad benytter de kulturelle tilbud i kommunen.

TEAM PEACE er ligesom de øvrige projekter under Kulturbroen udmærkede i sig selv, og vil i bedste fald betyde en forskel for nogle af de involverede, ligesom så mange tidligere kulturprojekter har gjort. Men selvom projektformen har sine styrker, er den ikke skabt til forankring og fordybelse. Den næste kulturminister eller borgmester vil have andre prioriteter og spænde kunst og kultur for en anden vogn. Kunst og kultur kan skabe livskraft og danne fællesskaber, som ministeren peger på, men man kan vel også argumentere for, at kunst og kultur kan præcis det modsatte. Kultur findes overalt i et samfund og dets menneskelige relationer, men udgrænses ligesom kunst som fagfelt fra vores institutioner for børn og unge. Kunst er ligesom matematik og sprog fagfelter, der burde være en del af pensum og ikke indhegnes i projekter som redskab for skiftende politiske dagsordener.

Læs mere om Kulturbroen her

Læs mere om TEAM PEACE her

I næste uge er der stadig masser af børneteater, men også premierer for de voksne. Tag fx et kig i kulissen på Aarhus Teater, der atter eksperimenterer med formen i den nyskrevne Audition.