Del

Oversætter og forfatter Niels Brunse modtog i går aftes Karl Mantzius Pris 2019 og Lasson Andersen Fondets Hæderspris for hans oversættelser af Shakespeares samlede dramatik.

Det er fjerde gang Selskabet for Dansk Teaterhistorie uddeler Karl Mantzius Prisen, som går til ”et teatermenneske, det være sig kunstner, administrator, forsker eller ildsjæl, som gennem sit unikke arbejde har bidraget til dansk teaterhistorie” og formanden, Alette Scavenius, motiverede prisen til Niels Brunse ved at pege på ”det unikke i dine oversættelser, som ligger i, at vi, dine læsere, mærker mennesket bag teksten. Et menneske, der har en fest med sine tekster og som generøst deler ud af sin glæde ved ordene, ved ordspillene, ved de skjulte referencer, ved rytmen, ved teaterhistorien, etymologien og som en anden detektiv graver sig vej frem til alt det, der ligger bag ordene” og ”du har med din Shakespeare-odyssé påtaget dig og fuldført en opgave, som vil få betydning i mange, mange år fremover – ikke blot for dansk teater, fordi vi hermed har fået en ny forståelse og indsigt i Shakespeare, men også for dansk litteratur, fordi hans tekster i dine oversættelser fremstår i verdensklasse – som ikke mindst er lige så frydefuldt at læse hjemme i øreklapstolen som at se på scenen.”

Karl Mantzius Prisen er tidligere uddelt til Ghita Nørby, Elisa Kragerup og Bjørn Lense-Møller.

Lasson Andersens Fondens Hæderspris blev hermed uddelt for første gang. Udtalelsen lød: ”Fondets bestyrelse har besluttet at give Niels Brunse hædersprisen for en imponerende oversættelsespræstation, der på ny gør Shakespeare nærværende på en dansk scene og som derfor teaterhistorisk er et gennembrud og derved har stor betydning for opførelsen af Shakespearestykker her i landet.”