Del

Live Art for børn
9.-16.okt 2019
Teater Nordkraft

Når festivalen Live Art for Børn går i luften, er det med ambitionen om at sætte fokus på scenekunst, hvor børn er medskabere og performere i de kunstneriske værker.

Tendensen er tiltagende globalt, hvor børn og unge begynder at have en afgørende stemme i samfundsudviklingen – tænk bare på 16-årige Greta Thunberg og hendes sag for klimakampen.

I scenekunsten har den danske performancegruppe Live Art for Børn i årevis udforsket, udviklet og specialiseret sig i at skabe kunst for- og med børn.

Nu står de bag den, internationale festival Live Art for børn, der afholdes i Aalborg og som sætter fokus på kunst for børn. Festivalen går i dybden med værker, workshops og debatter, hvor børn er medskaber af kunsten. På festivalen kan deltagerne bl.a. få mulighed for at tale med træer, genopføre historiske retssager, udforme sit eget monster og gå en tur med det, opleve et kunstrollespil skabt af nordiske unge, og en danseforestilling om økonomi skabt af finske børn og voksne.

Kunstnerparret, Ellen Friis og Henrik Vestergaard, der står bag Live Art for Børn fortæller:
”Mange af kunstnerne på vores festivals synes at identificere sig med børn og deres position i samfundet. Børn er i gang med at lære om verden; hvad man må; hvad man kan; hvordan man gør det. Derfor stiller de spørgsmålstegn, udforsker og eksperimenterer med alt fra naturoplevelser til moral og normer; præcis som kunsten og videnskaben jo også altid har gjort det.

Den yngre generation er vokset op med internettet, sociale medier og online computerspil og har en forventning om at deltage i kunsten frem for at være tilskuere. De har deres egne platforme, kanaler og profiler på nettet. De forventer at blive hørt og set og taget alvorligt. Derfor har årets festivaltema fokus på børn og unge som ligestillede og samskabende, og vi præsenterer værker, der for manges vedkommende har spilkarakter med roller, opgaver og udviklingsmuligheder”

Artiklen er udgivet i samarbejde med Live Art Danmark.