Del

Grønlands teaterhistorie er omfattende og sjældent belyst. Dette efterår stiller tidsskriftet Peripeti skarpt på emnet i en særudgivelse med titlen Grønlands Teaterhistorie – på vej.

I særudgivelsen præsenterer redaktionsgruppen, som har skribenter fra Norge, Danmark og Grønland, samt flere andre bidragsydere, forskellige sider ved grønlandsk teater- og performance. Udgivelsen søger at rette en større opmærksomhed på det kæmpe kultur- og kunstlandskab, som gennem 200 år har bidraget til styrkelse af den grønlandske kultur.

LÆS OGSÅ: Vil du forstå Grønland, bør du også forstå landets teaterhistorie

I udgivelsen kan man blandt andet læse om mytedramaturgi og inter-nordisk udveksling af den norske professor Knut Ove Arntzen eller blive klogere på tilblivelsen af Grønlands nationalteater af Ivan Burkal.

I forbindelse med udgivelsen, er flere events både i Grønland og Danmark under planlægning. Følg med på Peripetis Facebookside her

Peripeti er et tidsskrift for dramaturgiske studier, som udkommer to gange om året. Titlen henviser til vendepunkter i teaterforestillinger, dans, performance og dramaturgi. Peripeti udgives af Dramaturgi, Aarhus Universitet i samarbejde med Teatervidenskab, Københavns Universitet, Dramatikeruddannelsen og Den Danske Scenekunstskole.

Læs mere her www.peripeti.dk