Del

Tidligere balletmester Johnny Eliasen og koreograf Marie Brolin-Tani fra Black Box Dance Company modtog begge priser, da Ballettens Venner uddelte årets priser.

Da foreningen Ballettens Venner tirsdag d. 1. oktober uddelte deres årlige priser gik Årets Hæderspris til Johnny Eliasen. Johnny Eliasen er tidligere solodanser, viceballetmester, balletmester, instruktør og balletpædagog.

Formand for Ballettens Venner, Hanne Outzen, motiverede Hædersprisen med bl.a. følgende ord: ”Du har igennem mange år været – og er – en skattet og meget efterspurgt internationalt anerkendt pædagog og gæstelærer overalt i verden. … Det er en usædvanlig imponerende og flot karriere.”

Desuden uddelte foreningen også Ballettens Venners Applauspris der gik til Marie Brolin-Tani, danser, koreograf, pædagog og kunstnerisk leder på Black Box Dance Company i Holstebro.

Hanne Outzen motiverede Applausprisen med bl.a. følgende ord: “Med grænseløs energi, en stor arbejdskapacitet og utrættelig vilje til at ville dansen – fra King Lear til ”frokostdans” – har du igennem en lang årrække sat dine tydelige spor i det danske danselandskab som en af de væsentligste kreative kræfter inden for den moderne dans herhjemme, og alt, hvad du har rørt ved, er blomstret.”

Priserne blev overrakt af Ballettens Venners protektrice, H.K.H. Prinsesse Benedikte.

Ballettens Venner er et forum for alle, der interesserer sig for ballet og dans. Foreningens formål er at fremme kendskabet til ballet og dans som kunstart, både Den Kgl. Ballet og al øvrig professionel scenedans. Dansens kunstart belyses både historisk og aktuelt og gerne i internationalt perspektiv.

Ballettens Venners Hæderspris tildeles en person, der har ydet en afgørende og iøjnefaldende indsats for dansen i Danmark, og hvis uomtvistelige betydning Ballettens Venner gerne vil hylde. Hædersprisen er således Ballettens Venners mest ærefulde anerkendelse af et uundværligt, personligt danseengagement.

Applausprisen tildeles en person eller en organisation, der har ydet en vigtig og vedholdende indsats for dansen i Danmark, men som ikke nødvendigvis har fået den fortjente anerkendelse og generelle påskønnelse.