Del

Fra årsskiftet er det tid til vagtskifte i Statens Kunstfond. De nuværende legatudvalg takker af efter 4 års arbejde, og nye medlemmer er klar til at tage over.

Statens Kunstfonds repræsentantskab har udpeget 15 nye medlemmer, der kommer til at udgøre lidt over halvdelen af de nye legatudvalg. De 15 personer er på hvert deres fagområde eksperter og skal være med til at arbejde for, at så mange som muligt får mulighed for at møde kunst i deres liv.

Til Legatudvalget for Scenekunst er Lisbeth Burian (formand) og Karen-Maria Bille udpeget.

Se de udpegede medlemmer for de øvrige legatudvalg her

Det er kulturministeren, som har besluttet, hvem der skal være udvalgenes formænd. Disse kommer ligeledes til at være medlem af Kunstfondens bestyrelse.

De resterende nye medlemmer til Statens Kunstfonds legatudvalg udpeges af den fungerende kulturminister senere på året.

Om Statens Kunstfond

Statens Kunstfond er Danmarks største kunstfond og arbejder for at give borgere i hele landet kunstoplevelser. Kunstfonden giver penge til produktion og formidling af billedkunst, film, litteratur, musik, scenekunst, arkitektur, bl.a. til spillesteder, teaterfestivaler, forfatterarrangementer, kunst på skoler og hospitaler og skoler samt oversættelse af litteratur. Hvert år uddeler Statens Kunstfond i omegnen af 550 mio. kr. til mere end 6000 projekter eller kunstnere.

Statens Kunstfond består af 54 personer, der er udpeget af kulturministeren og Statens Kunstfonds repræsentantskab. De 54 personer sidder i 12 udvalg: seks legatudvalg og fem projektstøtteudvalg samt ét samlet projektstøtte- og legatudvalg for arkitektur.

Alle medlemmer af Statens Kunstfond er udpeget for en 4-årig periode. De nye legatudvalg starter arbejdet fra årsskiftet.

LÆS OGSÅ: Formand for Statens Kunstfond genudpeget