Del

Den Danske Scenekunstskole søger en lektor med uddannelsesansvar til den kunstneriske bacheloruddannelse i musical i Fredericia.  

Som uddannelsesansvarlig i musical får du ansvar for udvikling af fagområdet og for at tegne den kunstneriske og pædagogiske linje. Uddannelsen har gennem de sidste år opbygget et solidt fagmiljø med en fast underviserstab og en sammenhængende kunstnerisk/pædagogisk linje, og vi forventer du bidrager til videreudviklingen af denne.  

Du får ansvar for håndtering og tilrettelæggelse af udviklingen og revision af studieordning, akkreditering, praktikker og produktioner, samt planlægning og tilrettelæggelse af undervisning, eksaminer og den kontinuerlige undervisning i tæt samarbejde med studieansvarlig og studiekoordinator i Fredericia. Du skal desuden bidrage til udviklingen af uddannelsens kerneområder gennem pædagogisk og kunstnerisk udviklingsvirksomhed.  

For at sikre den tætte forbindelse mellem undervisning og kunstnerisk praksis forventer vi, at du er en fagligt respekteret skuespiller/musicalperformer med stærke undervisningskompetencer, eller at du er en fagligt respekteret sceneinstruktør, med relevant erfaring med musical og med undervisning på kunstneriske uddannelser. Det vil være en fordel, hvis du kan dække undervisning på det dramatiske fagområde. Vi lægger stor vægt på, at du har solid erfaring med musicalfagets arbejdsområder og de mange forskelligartede arbejdsfællesskaber, man indgår i på det scenekunstneriske område.  
Desuden har du ansvar for den daglige drift af administrationen og uddannelsen i musical; både i forhold til budget, økonomi og personale.

Du bliver et vigtigt samlingspunkt for uddannelsens undervisere og skal kunne indgå i passioneret faglig dialog, hvor de studerendes udvikling er i fokus. Uddannelsen er lokaliseret i Fredericia, hvor du vil have tjenestested. Der må påregnes aften og weekendarbejde på adressen, og vi lægger vægt på, at du er nærværende og til rådighed for de studerende i Fredericia. Derudover forventer vi, at du vil medvirke til at skabe et godt samarbejde med centrale aktører i musicalbranchen, herunder Fredericia Teater.  

Det er samtidig væsentligt, at du vil gå forrest i ambitionen om at skabe et godt samarbejde mellem musicaluddannelsen og de øvrige uddannelser på Den Danske Scenekunstskole i henholdsvis Odense, Nykøbing Sjælland, Aarhus og København. Du vil derfor skulle arbejde tæt sammen med den gruppe af undervisere og medarbejdere, der tegner de andre uddannelser. Bacheloruddannelserne i musical og skuespil ledes af Scenekunstskolens prorektor Peder Dahlgaard. Det er afgørende, at du kan bidrage aktivt til det faglige samarbejde mellem uddannelserne og se mulighederne for udvikling i den kontekst. Derfor forventer vi, at du har gode samarbejds- og kommunikationsevner, og at du kan begå dig i et kunstnerisk læringsmiljø, hvor der tillige er fokus på tværgående samarbejde mellem afdelinger og fagligheder.  

Stillingstitel 

Lektor med uddannelsesansvar musical.  

Arbejdsopgaver

Som lektor med uddannelsesansvar får du ansvar for:   

 • Kunstnerisk og pædagogisk ansvar for bacheloruddannelsen i musical (Fredericia).  
 • Administration og drift på bacheloruddannelsen i musical
 • Personaleledelse og faglig ledelse samt koordinering af fastansatte og eksterne undervisere
 • Udvikling og tilrettelæggelse af undervisning på bacheloruddannelsen 
 • Undervisning og vejledning på bacheloruddannelsen 
 • Tilrettelæggelse af forelæsninger og workshops med internationale gæsteundervisere.  
 • Egen kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed.
 • Styrke og vedligeholde de internationale samarbejdsrelationer 
 • Ansvar for kommunale forpligtigelser ift. Fredericia Kommune, sponsoraftaler etc.

Opgaverne aftales og løses i samarbejde med uddannelsesleder Peder Dahlgaard.  

Kvalifikationer   

I ansættelses- og bedømmelsesprocessen lægges der vægt på, at ansøgeren:  

 • Er fagligt respekteret skuespiller/musicalperformer, og/eller er fagligt respekteret sceneinstruktør, der har erfaring med undervisning på kunstneriske uddannelser.  
 • Har en betydelig erfaring med kunstnerisk praksis og kan bidrage med vigtig kunstnerisk indsigt og erfaring.  
 • Har erfaringer med uddannelse af skuespillere/musicalperformere og har en tydelig holdning til den faglige progression på uddannelsen.  
 • Har potentiale til at gennemføre og lede kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed.  
 • Har viden om relevant teori og metode inden for uddannelsens kerneområder og kan sætte sin viden i relation til de studerendes udvikling og til andre af Scenekunstskolens fagområder.  
 • Har gode sprogkundskaber i tale og skrift
 • Har evnen til at læse/tale et skandinavisk sprog eller viljen til at lære dansk.

 Rektor nedsætter et bedømmelsesudvalg, der vurderer om ansøgerne lever op til de kvalifikationer, der stilles krav om i stillingsopslaget og stillingsstrukturen.  

Ansættelsesvilkår  

Løn, pension og ansættelsesvilkår sker i henhold til overenskomsten mellem Finansministeriet og Akademikerne.

Stillingen er omfattet af ”Stillingsstruktur for kunstnerisk/videnskabeligt personale ved Den Danske Scenekunstskole under Kulturministeriet” af 6. september 2018. Stillingen er tidsbegrænset i 4 år, med mulighed for forlængelse i 2 år yderligere hvorefter stillingen skal slås op.

For nærmere information om stillingsstrukturen på Den Danske Scenekunstskole, kontakt ledelsessekretær Lars Rosendahl (lr@scenekunstskolen.dk).  

Tiltrædelse er 01.03.2020 eller efter aftale.  
Personaleansvarlig er prorektor Peder Dahlgaard.  
 
Du har tjenestested på Scenekunstskolens afdeling i Fredericia. Der må påregnes rejseaktivitet i mindre omfang til Scenekunstskolens øvrige adresser i Odense, København, Nykøbing Sjælland og Århus.

Ansøgning  

Ansøgningen skal indeholde:  

 • En motiveret ansøgning, som skal rumme en redegørelse for ansøgerens vision for fagområdet.  
 • CV (skal rumme en detaljeret oversigt over ansøgerens kunstneriske og pædagogiske virke).  
 • Relevante eksamensbeviser og/eller faglige bedømmelser.  
 • Undervisningsportfolio med kort redegørelse for ansøgerens pædagogiske erfaringer (max. 3 sider à 2.400 anslag inkl. mellemrum).  

 Nærmere oplysninger om ansøgningsprocessen og stillingen kan fås ved henvendelse til ledelsessekretær Lars Rosendahl (lr@scenekunstskolen.dk).  
Søg stillingen ved at klikke via link på Ledige stillinger, og upload din ansøgning og relevante bilag 17. November 2019 kl. 23:59 CET.  
 
Ansøgninger, som modtages efter dette tidspunkt, vil ikke komme i betragtning.  
 
DDSKS ser forskellighed som en styrke og opfordrer alle kvalificerede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge.  

Den Danske Scenekunstskole  

Den Danske Scenekunstskole (DDSKS) er en kunstnerisk højere videregående uddannelsesinstitution under Kulturministeriet med uddannelsessteder i Aarhus, Fredericia, Odense, København og Odsherred.  
DDSKS tilbyder uddannelser inden for alle aspekter af scenekunst og har omkring 212 fuldtidsstuderende, der arbejder i et tværfagligt studiemiljø, hvor det både er muligt at fordybe sig i sit eget fag og deltage i tværgående projekter, produktioner og forestillinger i forskellige formater.  
Derudover tilbyder DDSKS både efter- og videreuddannelse målrettet den professionelle scenekunstbranche.  
Find mere information om Den Danske Scenekunstskole, dens uddannelser og studerende på www.ddsks.dk.

Per Knutzons Vej 5 • 1437 København K • 4172 2000 • post@scenekunstskolen • www.ddsks.dk