Del

Nu er der igen mulighed for at søge, eller genansøge om at blive et af Københavns små storbyteatre.

Der skal nu vælges nye små storbyteatre for perioden 2021–2024. Støtten til de små storbyteatre er en ordning, hvor staten og kommunen tilsammen giver tilskud til en række københavnske teatre i en fireårig periode. Disse teatre skal være med til at sikre en bred vifte af scenekunsttilbud af høj kunstnerisk kvalitet, der bidrager til et mangfoldigt og eksperimenterende københavnsk teatermiljø, som kan tiltrække kunstnere og besøgende fra hele verden.

Læs mere om principper for valg af små storbyteatre og vejledning til ansøgningen her

Ansøgningsfrist: 20. november 2019. Ansøgningen sendes på mail i pdf-format til denne mailadresse: e97y@kk.dk

Læs mere på København Kommunes hjemmeside her