Del

Der er spænding i luften, når et væld af teater- og danseopførelser til en værdi af omkring 55 millioner kr. udbydes i den kommende weekend. Godt 600 professionelle skuespillere, teaterproducenter og teaterforeningsmedlemmer mødes på Danmarks Teaterforeningers årlige seminar – som er den handelsplads, der sikrer at hvert eneste hjørne af Danmark, har mulighed for at opleve professionelt teater på højeste niveau. 

For de 400 frivillige, der driver landets 67 teaterforeninger, venter mere end 15 timers teater i form af 85 sneak-peaks til forestillinger: 65 præsentationer a 5 minutters varighed fra Store Scene og 20 intimscenepræsentationer a 30 minutters varighed. Herefter skal de tage stilling til, hvilke forestillinger de ønsker til deres lokale teater og publikum. 

Udover præsentationerne på de fire scener er der omkring 70 salgsboder, hvor de enkelte teaterforeninger kan mødes med producenterne for at få detaljerne på plads og kontrakterne underskrevet. De populæreste forestillinger bliver hurtigt udsolgt. 

Det frivillige arbejde teaterforeningerne udfører er værdsat af både teatrene og de kunstnere, der drager rundt i landet med forestillinger. Skuespillerne Søren Sætter-Lassen og Lars Mikkelsen sendte efter deres turné med Det Kongelige Teaters forestilling Adressaten ubekendt, nedenstående mail til de teaterforeninger, der var så heldige at få besøg af dem: 

”Kære alle 

Tusinde tak for de oversvømmende tilbagemeldinger I hver især har givet os. Det betyder mere end I aner og kræver at vi replicerer! Lige meget hvor vi er mødt op har I taget vanvittigt godt imod os og sørget for at vi har spillet for stort set udsolgte huse. I har taget kompleksiteten i vores lille stykke til jer og ladet jer bevæge, en absolut forudsætning for at fortællingen kan lykkes. Samtidig har I også omfavnet Debatten og fortællingen om os selv i trediverne, således at både I og vi selv har kunnet give hinanden oplevelsen af at noget væsentligt har været tilstede hver aften. For fuldstændig som med demokratiet, er jeres deltagelse helt afgørende i teatret. Tak for jeres brændende engagement for at bringe teatret ud til folk. Vi kan med sindsro sige, efter at have besøgt jer alle, at der er langt mere der binder os sammen end det der skiller os ad. Med de varmeste hilsner, og håb om gensyn. ” 

Omkring de lokale teaterforeningers bidrag til den danske scenekunst udtaler Lars Salling, formand for Danmarks Teaterforeninger: 

”Hele grundtanken i Danmarks Teaterforeninger hviler på det frivillige Danmark og den lokale forankring. Det er en enestående model, der gør teaterforeningerne til en af de vigtigste formidlere af professionel scenekunst i Danmark. Den netop underskrevne ”Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser” vidner også om den brede politiske opbakning der er til Teaterforeningerne. Det betyder meget for hele teaterlivet, at den økonomiske støtte er bevaret og at teaterforeningerne fortsat kan vise professionel scenekunst lokalt i hele landet”

Danmarks Teaterforeninger uddeler også fire priser: ”Årets Turnéskuespiller”, ”Årets børne/unge og Familieteaterproducent”, ”Årets Turnéteaterpris” samt ”Årets Hæderspris”. Herudover uddeler producenterne ”Kulturkongens Pris”, som gives til en teaterforening, der har gjort sig særligt positivt bemærket i den forløbne sæson.


Danmarks Teaterforeninger er paraplyorganisation for 67 teaterforeninger over hele landet. Teaterforeningerne er drevet af frivillig arbejdskraft, men viser professionelle teaterforestillinger for mere end 250.000 publikummer hvert år. På Teaterseminar 2019 i Kolding er det sæson 2020-2021, der købes ind til.

Der er tilmeldt 59 teaterforeninger, 66 professionelle teaterproducenter og 24 øvrige kulturinstitutioner/opkøber.

Seminaret er en lukket fagmesse. Publikum må væbne sig med tålmodighed til at de enkelte teaterforeninger har lagt repertoiret, og afslører, hvad der kan opleves på deres lokale teater i sæson 2020/21.