Del

Mungo Park Kolding skifter 1. maj 2020 navn til TeaterTID. Teatret har kappet navlestrengen til det gamle moderteater Mungo Park i Allerød og er klar til at markere sig i eget navn. Det er ikke bare navnet, der er nyt. Koldings egnsteater bruger også anledningen til at revitalisere teatrets profil, struktur, organisering og ambitioner.

Under det nye navn vil TeaterTID fortsat skabe vedkommende, dagsordensættende og tankevækkende ny dramatik, der afspejler den tid, vi lever i, og være en kunstnerisk kommentar til tiden. TeaterTID vil stadig skabe professionel scenekunst i særklasse, men bruge anledningen til at udfordre rammerne, udfordre måden at udvikle på og udfordre nye måder at komme ud over scenekanten.

Inddragelse af Kolding i processen

TeaterTid ønske at revitalisere teatrets profil, struktur, organisation og ambitioner. Hvad det konkret vil betyde, er endnu ikke fastlagt, for teatret har nu planer om at inddrage egnens borgere i processen frem mod det officielle navneskifte.

TeaterTIDs ambitioner er i højere grad at afspejle Koldingområdet og inddrage Koldings geografi, demografi, egnskultur og mennesker i udviklingen af fremtidens teater for, med, i og omkring Kolding. TeaterTID vil kort sagt invitere flere med ved at styrke og dyrke samarbejde og eksperimentere med nye måder at involvere, engagere, interagere endnu mere, skabe nye samarbejder, synergier og symbioser på tværs og på trods.

Fra Mungo Park Kolding til TeaterTID

I november 2008 etablerede Mungo Parks daværende teaterdirektør Martin Lyngbo et nyt søsterteater i Kolding, som fik navnet Mungo Park. Teatret har fungeret som et ensemble- og repertoireteater, tilbyder årskort og præsenterer 2-3 nye forestillinger pr. sæson efter model fra teateret i Allerød. Senere har Lasse Handberg i en årrække haft succes som teatrets direktør. Siden 2017 er det Sophie Lauring, der har stået i spidsen for teatret i Kolding, hvor hovedfokus har ligget på at udvikle teatret som egnsteater med rødderne solidt funderet i regionen omkring Kolding. Denne udvikling kulminerer i foråret 2020 med navneskift og løsrivelse fra Mungo Park-konceptet.