Del

Limfjordsteatret og Morsø Kommune får nu støtte til et pilotprojekt til ældreplejen. Udviklings- og forskningsprojektet ”Udsigt fra et plejecenter” skal skabe øget livskvalitet på plejecentre og projektet støttes af Den Jyske Kunstfond med 250.000 kroner og Region Nordjylland, der bevilger yderligere 150.000 kr.

Et teater, en kommune, to plejecentre, en social- og sundhedsskole samt en forsker, skal sammen undersøge, hvordan man med virkemidler fra scenekunstens verden kan forbedre livskvaliteten for beboere på plejecentre.

“Vi er rigtig glade for endelig at have fået bevilget de nødvendige midler til pilotprojektet, så vi kan gå i gang allerede her i december måned”, siger teaterleder Gitta Malling fra Limfjordsteatret. Teatrets pædagogiske afdeling skal stå i spidsen for projektet ”Udsigt fra et plejecenter”, som netop har fået bevilget 250.000 kroner fra Den Jyske Kunstfond og som laves i tæt samarbejde med ældreplejen i Morsø Kommune og de to kommunale plejecentre Rolstruplund og Fjordglimt. Derudover støtter Region Nordjylland med yderligere 150.000 kroner.

Ideen er udsprunget af Limfjordsteatrets tidligere projekt: ”Et hestehoved foran”, der blandt andet handlede om at få øens ældre borgere til at fortælle historier fra gamle dage.

“Vi kunne se, hvordan man med nogle af de redskaber, vi benytter inden for scenekunsten, kan vække sanserne, lokke minder frem og fremme fortælleglæden. Det er noget af det, vi gerne vil arbejde videre med og udvikle gennem dette projekt”, siger Gitta Malling.

Ann Lisbeth Martinussen, der er chef for Center for Ældre, Sundhed og Rehabilitering i Morsø Kommune, har erfaring for, at det kan gøre en forskel at benytte utraditionelle elementer i ældreplejen.

Limfjordsteatret
Fjordglimt, plejecenter. Foto: Morsø Kommune

”Vi har set, hvordan noget så enkelt som en rød klovnenæse kan have betydning i håndteringen af ellers komplicerede situationer – både for beboere og personale. ”Udsigt fra et plejecenter” passer rigtig flot ind i nogle af de ting, vi allerede arbejder med”, siger Ann Lisbeth Martinussen.

“Vores beboere bærer vidt forskellige historier med sig, og ved at arbejde bevidst med ting, der vækker genklang, kan vi ikke alene øge borgerens livskvalitet, men ind imellem også hans eller hendes funktionsniveau. Teatret har en pallette af virkemidler, som vi gerne vil arbejde med og overføre der, hvor det giver mening i vores hverdag”, siger Ann Lisbeth Martinussen.

Endnu en partner i pilotprojektet er Social- og Sundhedsskolen i Skive-Thisted-Viborg, der vil undersøge, om de metoder, der arbejdes med kan komme til at indgå i selve uddannelsen af sosu-medarbejdere.

Endelig følges projektet tæt af Anders Møller Jensen fra VIA University College, der forsker i aldring og demens. Han har gennem mange år beskæftiget sig med brugen af socialfaglige metoder inden for plejesektoren – blandt andet reminiscens-metoden, hvor man benytter minder og erindring i samværet med demens-ramte.

Selve pilotprojektet har fået bevilget 250.000 kroner fra Den Jyske Kunstfond. Derudover støtter Region Nordjylland med 150.000 kroner, så der kan inddrages yderligere to plejecentre i Thisted og Mariagerfjord kommuner.

Læs mere om Limfjordsteatret her