Del

Hvad skal der til for at få flere i teatret, og hvilke teatervaner har det lokale publikum? – det er blot nogle af de spørgsmål, som teatre over hele landet kan få svar på, når publikumsudviklingsprojektet Applaus i 2020 formidler resultaterne af den nye nationale borgerundersøgelse. Søren Friis Møller står i front som formidler og underviser for Applaus’ nye tiltag

Søren Friis Møller, som har en ph.d. i ledelse på kulturområdet, er ekstern lektor på CBS, samt konsulent i virksomheden cultural democracy, skal til februar være med til at give alle landets teatre, mulighed for at lære deres publikum bedre at kende og tilegne sig værktøjer og kompetencer til at arbejde strategisk med publikumsudvikling i deres organisationer. Det sker, når han i front som formidler og underviser for Applaus’ nye tiltag, tager på Danmarksturné med over 32 heldagsseminarer fordelt over hele landet. Målet er at give teatrene redskaber til at arbejde publikumsfokuseret via: strategi, publikumsundersøgelser, kommunikation og markedsføring. 

Søren Friis Møller har mange års erfaring fra det kulturelle felt som leder og underviser bl.a. på Diplomuddannelsen i ledelse, kunst og kultur og som bestyrelsesmedlem for bl.a. Det Danske Filminstitut og Statens Museum for Kunst. 

”I en tid, hvor en masse forskellige aktører konkurrerer om vores opmærksomhed som publikummer og kulturforbrugere, er et systematisk arbejde med segmentering et must,” udtaler Søren Friis Møller

Han suppleres af projektleder for Applaus Lene Struck-Madsen, der siger:

”Det har fra begyndelsen været vigtigt for os, at resultaterne fra undersøgelsen ”Perspektiver på Publikum” kom ud og leve i de enkelte teaterorganisationer, så vi kan skabe den forandring, der skal til for at sikre et stort og mangfoldigt teaterpublikum.” 

Applaus. Foto: Martin Geertz

Som formidler og underviser skal Søren Friis Møller bidrage til at operationalisere undersøgelsens resultater og gøre redskaberne tilgængelige for teatrene i deres vigtige arbejde med publikumsudvikling. På heldagsseminarerne får teatrene mulighed for at udforske og arbejde konkret med undersøgelsens redskaber til publikumssegmentering og evaluering af de publikumsudviklingsindsatser, som igangsættes.  

Teatrene får tilbudt at deltage i to heldagsseminarer – et i foråret 2020 og et i efteråret 2020, som følger op på teatrenes arbejde og udfordringer.

LÆS OGSÅ: National publikums-undersøgelse sættes i gang

Heldagsseminarerne tilbydes i Nordjylland, Region Midtjylland, Aarhus, Odense, Region Sydsjælland, København. 

Fakta om undersøgelsen ’Perspektiver på Publikum’

”Perspektiver på Publikum” er en ny national borgerundersøgelse, der sætter fokus på, hvordan borgere i Danmark bruger og oplever scenekunst, og hvad det kræver, at flere møder teatret. Resultaterne af undersøgelsen giver viden om publikum, der skal bruges til at styrke den danske scenekunstbranches relation til eksisterende og potentielle publikummer. Som en del af undersøgelsen er ti kommuner blevet inviteret til at indgå i projektet, så der – foruden national viden – også skabes lokal viden om scenekunst i de enkelte udvalgte kommuner hvilket giver teatrene og kommunerne mulighed for at få specifik indsigt i scenekunstpublikummet i kommunen, landsdelen og på landsplan. Undersøgelsen offentliggøres d. 30. januar 2020.

Læs mere på www.applaus.nu og projektet her