Del

De to teatre Østre Gasværk Teater og Teater Republique, der tilsammen udgør Østerbro Teater, søger en erfaren produktionschef med stærke kompetencer inden for personaleledelse og produktionsplanlægning.

Østerbro Teater producerer eller coproducerer mellem 10 og 14 produktioner pr. sæson, og har desuden en lang række udlejningsarrangementer. Der er tale om en stilling med et stort ansvar, som du selv kan være med til at forme, og hvor du i høj grad vil kunne se resultaterne af din indsats.

Som produktionschef får du ansvar for:

 • Planlægning og den praktiske gennemførelse af teatrets forestillinger og øvrige aktiviteter.
 • Tilrettelæggelse af produktionsbudgetter og økonomisk styring af disse.
 • Personaleansvar for og ledelse af teatrets tekniske personale.

De centrale elementer i jobbet er følgende:

 • Som produktionschef indgår du i teatrets chefgruppe.
 • Du implementerer de kunstneriske beslutninger og mål i teatrets produktionsplan og er ansvarlig for en struktureret produktionsplanlægning, der optimalt udnytter teatrets ressourcer f.eks. i forhold til disponeringen af den faste medarbejderstab.
 • Du koordinerer løbende og følger op på sammenhængen mellem produktionsplanlægningen og de kunstneriske beslutninger og mål.
 • Du er overordnet ansvarlig for budgettering og økonomistyring af hele produktionsområdet.
 • Du leder alle teatrets tekniske medarbejdere og har overordnet ansvar for periode- og timeansatte teknikere. Du har ansvaret for den overordnede ressourceplanlægning og uddelegering af arbejdsopgaver til medarbejderne herunder bl.a. opsyn med arbejdstidsforvaltning, ferie, arbejdsmiljø og trivsel.
 • Du har ansvaret for planlægning og koordinering af alle faser gennem teatrets produktionsforløb og øvrige aktiviteter. Du uddelegerer, optimerer og evaluerer løbende på opgavernes gennemførelse. I produktionsforløbet er du bindeled mellem teknik og værksteder – både teatrets egne og vores eksterne leverandører, det eksterne kunstneriske personale og teatrets øvrige afdelinger.
 • Du bliver medansvarlig for vedligeholdelse og drift af teaterhusene og deres tilhørende bygninger – herunder også teatrets inventar. Du deltager i vurdering og styring af husenes vedligeholdelse, samt prioritering af tekniske investeringer og diverse renoveringsopgaver.

Din profil og baggrund

 • Du har dokumenteret teaterfaglig erfaring – også på ledelsesniveau. Du er løsningsorienteret og har erfaring fra et tilsvarende job.
 • Du har dokumenteret erfaring med projekt- og økonomistyring.
 • Du formår at samle alle detaljer i en produktion.
 • Du er god til at kommunikere og kan bevare overblikket i en hverdag præget af stor aktivitet.
 • Du kan arbejde selvstændigt, er god til at planlægge, eksekvere, evaluere og følge op.
 • Du har lyst til udfordringer og er ikke konfliktsky.
 • Du forstår at involvere og motivere dine medarbejdere.
 • Du har masser af energi og engagementet, og du trives som leder for en stor afdeling.
 • Du har it-kompetencer i forhold til planlægning (herunder Microsoft Office og tilsvarende).

Ansøgning og information

Stillingen ønskes besat snarest muligt. Vi indkalder derfor til samtaler løbende. Send din ansøgning med CV og mærket ”Produktionschef” til økonomi- og administrationschef Lene Christensen på lech@osterbroteater.dk så hurtigt som muligt.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til i fortrolighed at kontakte Lene Christensen på telefon 26 35 09 38.

Østerbro Teater er en del af Det Københavnske Teatersamarbejde og varetager den fælles ledelse og administration af de to teatre Østre Gasværk Teater og Teater Republique; sidstnævnte omfatter også de to mindre scener Revolver og Reaktor. Vi er en dynamisk organisation med en fast stab på ca. 30 medarbejdere samt et større antal periodisk ansatte – fortrinsvis kunstnere. Teatrets kerneværdier er: professionalisme, fællesskab, mod og ordentlighed. Vi samarbejder både med store, etablerede teaterproducenter og frie grupper. Vi er forpligtet på internationalt udsyn og stiller os til rådighed for kreativt samspil og talentudvikling, bl.a. med DDSKS. Vi bedriver desuden kommerciel virksomhed i form af udlejningsarrangementer, mm.

Læs mere om teatret her