Del

Thy Teater har for anden gang modtaget en kritisk evaluering fra Statens Kunstfond, der har ført til en indstilling fra Thisted Kommunes erhvervs-, arbejdsmarkeds og kulturudvalg (EAKU).

Efter Thy Teater for anden gang har fået en meget kritisk evaluering fra Statens Kunstfond, er der i udvalget enighed om, at egnsaftalen med teatret ikke skal fornys, skriver Nordjyske.dk.

“Det ser ikke for godt ud med de to på hinanden følgende evalueringer. Samtidig synes vi, at der måske skal ske noget nyt på teatersiden i Thisted Kommune”, siger Niels Jørgen Pedersen (V), formand for EAKU til Nordjyske.dk.

Thisted Kommune budgetterer i 2020 med næsten 3,5 mio. kr. til Thy Teater i kraft af egnsaftalen. Godt 1,3 mio. kr. Kommer dog retur fra staten, og kommunens samlede udgift til teatret beløber sig dermed til lidt over 2,1 mio. kr.

Mangel på kunstnerisk vision

I midtvejsevalueringen af Thy Teater er evaluatorernes overordnede vurdering, at det kustneriske kvalitetsniveau på Thy Teaters egenproduktioner samlet set ikke lever op til det generelle niveau for egnsteatre i Danmark. Dermed lever Thy Teater ikke op til gældende egnsteateraftale og bekendtgørelse for egnsteatrets krav.

Teatret mangler, ifølge evalueringen, en reel kunstnerisk vision, og bestyrelsen mangler forståelse for et egnsteaters kerneopgave som producerende teater.

Evalueringen fremhæver dog, at Thy Teater er et aktivt hus med rigtig mange besøgende og teatret udbyder et omfattende gæstespilsrepertoire af scenekunst med høj kunstnerisk kvalitet, men at teatrets sekundære aktiviteter trækker ressourcer fra teatrets kerneopgave, som producerende teater.

EAKU indstiller derfor til Kommunalbestyrelsen, at der ikke indgåes en ny egnsteateraftale med Thy Teater.

Læs hele indstillingen her og se den fulde rapport fra Statens Kunstfond her