Del

Da en spritny rapport om danskernes teatervaner og syn på genren blev lanceret forleden, lød en af grundene til at danskerne fravælger teater: ”Det er for dyrt”. Men hvad er det, der er for dyrt? Og skal teatrene, som i forvejen er økonomisk pressede, i så fald sænke billetpriserne eller hvad skal der til? ISCENE spurgte Lene Struck-Madsen, projektleder på publikumsudviklingsprojektet Applaus, der står bag rapporten. 

Hvad er det som brugerne finder for dyrt, når de skal i teatret? 

Prisproblematikken er en kompleks sag. Det handler ikke nødvendigvis om borgernes indkomst eller den faktiske billetpris, men i højere grad om relevans. 

I undersøgelsen spurgte vi bl.a.: ”Hvilke af følgende ord beskriver dit syn på teater bedst?”, hvortil 23% af de adspurgte har svaret ”dyrt”. 

Så ”dyrt” dækker nok nærmere over spørgsmålet: Er dette en forestilling, som jeg må se? Hvis svaret er ”ja” til det spørgsmål, så er man som publikum også villig til at betale for den. 

LÆS OGSÅ: Danskerne har talt: Teater er vigtigt for os og samfundet – men man vil ikke gå alene og billetterne er for dyre 

Hvis man som publikum er i tvivl om, hvad man kan forvente sig af oplevelsen, så er selv 150 kr. meget at bruge på en teaterbillet. Det handler nemlig ikke bare om de penge, der bliver brugt på selve billetten, men i endnu højere grad om den tid, man bruger på det – tid som du kunne have brugt på noget andet.

Vores interviews viser, at mange også forbinder teaterbesøget med en middag på en café eller restaurant, det kan også være med til at spille ind, når der bliver svaret ”dyrt.”

Hvem af brugerne er det, som finder ”det” for dyrt? 

I undersøgelsen har vi stillet to spørgsmål, der fokuserer på barriererne for at gå i teatret og mulige indsatser, som kunne få flere i teatret.

Vi spurgte fx: ”Hvorfor ser du ikke teater oftere?” hvortil 39% svarede ”Det er for dyrt”. 

Til spørgsmålet” Hvad kunne få dig til at se mere teater?” svarede 44% ”At det er billigere”. 

Blandt de publikummer, som har været i teatret inden for det seneste år og som har positive holdninger til teater, ønsker over halvdelen (53%) også ”at det bliver billigere”, mens kun 28% af de borgere, som ikke har været i teatret det seneste år, svarer, ”at det er billigere”. Så konklusionen er, at de publikummer, som bruger teatret mest, også ønsker, at det bliver billigere at gå i teatret. 

Hvad skal der gøres for at brugerforventninger og priser afstemmes – skal billetprisen sænkes?

Selvom det er besnærende at koge prisproblematikken ned til et spørgsmål om den rigtige rabatordning, så er jeg af den overbevisning, at der skal mere til end det. Dette bliver også bekræftet af vores undersøgelse. Vi skal blive bedre til at sætte publikum i centrum for vores organisationer, og vi skal blive bedre til at tage ansvar for teateroplevelserne. Forklare kunderne, hvad de kan forvente sig af et teaterbesøg og blive mere transparente i kommunikationen af de enkelte forestillinger.

Når jeg taler med nuværende og potentielle publikummer, så er noget af det, jeg igen og igen bliver mødt af, frygten for at føle sig dum eller ikke forstå en forestilling, hvilket også ses i vores interviews. Det er den samlede scenekunstbranches opgave at hjælpe publikum med at overkomme de barrierer, der kan være i vejen for et teaterbesøg. Det kræver mere end at sænke prisen på billetten. 

Læs mere og se rapporten her