Del

Udviklingsplatformen for Scenekunst giver her er en kort opsummering over det arbejde, som pt. er i gang for at hjælpe de frie scenekunstnere igennem coronakrisen, samt overblik over de seneste tiltag og anbefalinger for de frie scenekunstnere.

I fredags d. 20. marts deltog Egil Bjørnsen i møde med Kulturministeren mht. regeringens økonomiske hjælpepakker til kulturlivet.

Der er progression i arbejdet med at få hjælpepakker på plads for alle dem, der er ramt af konsekvenserne af Corona-nedlukningerne.

Det gode er, at de, der arbejder freelance uden et CVR-nummer også kan få kompensation fra hjælpepakkerne. Problemet er bare, at man skal have en minimumsindtægt på kr. 180.000 om året for at det dækkes af ordningen. Som vi ved, er der mange inden for den frie scenekunst, som falder under den grænse.

For de, der er organiseret som teaterforening med CVR-nummer eller på andet vis, er der et krav om, at de i forvejen skal have mindre end 50 % af sin omsætning gennem offentlig støtte. Det betyder, at mange grupper og kompagnier ikke vil være omfattet af ordningen. I tillæg er der flere scenekunstnere og grupper, der nu taber penge på at internationale aftaler om turné og andet går i vasken. 

Vi er med andre ord ikke i mål med hjælpepakkerne. Derfor har vi udsendt en undersøgelse til alle aktører i den frie scenekunst for at kortlægge Coronakrisens konsekvenser.

LINK TIL UNDERSØGELSEN

Undersøgelsen er som resultat af et samarbejde mellem Performing Arts Platform, De Frie Koreografer, Uafhængige Scenekunstnere, Scenekunstproducenter i Danmark / Performing Arts Producers in Denmark og Udviklingsplatformen for Scenekunst.

Vi beder alle om at svare på undersøgelsen, svarfrist er allerede onsdag d. 25. marts så venligst svar ASAP.

Resultaterne vil bruges i det videre lobby-arbejde, så vi sikrer os at alle scenekunstaktører omfattes af hjælpepakkerne. Samtidig får vi også muligheden til at kortlægge indvirkningen af internationale aflysninger.