Del

Nu kan aktører fra det professionelle scenekunstfelt, herunder også interdisciplinære kunstprojekter, søge om kuratering til Åbne Scene i Aarhus 2021. Projekter, der er i undersøgende, udviklende, afprøvende faser og som har behov for et forløb i en black box, prioriteres. Ansøgningsfristen er 1. april 2020.

Åbne Scene på Kulturproduktionscentret Godsbanen i Aarhus er et risikovilligt scenerum, der understøtter og nærer den professionelle, kunstneriske kompetence, og er et sted, hvor eksperimentet og processen har plads.

Åbne Scene tilbyder gode scenekunstneriske faciliteter i en teknisk veludstyret black box (16 m x 15 m – loftshøjde 7 m til rig), hvor der er tid og frihed til at udvikle, udveksle og undersøge. Der er tilknyttet en teknisk stab til scenen, der kan være til hjælp og give sparring i processen.

Åbne Scene tilbyder alsidige residency-muligheder – for såvel kunstnerisk udveksling og dialog, som produktions- og værkstedsfaciliteter og overnatning i gæsteværelser.

I udvælgelsen prioriterer Åbne Scene projekter ud fra tre overordnede kriterier:

UDVIKLING af kunstværker eller kompetencer

Åbne scene prioriterer projekter, der er i undersøgende, udviklende, afprøvende faser med henblik på at skabe materiale, kunstnerisk udveksling, ny erfaring eller viden indenfor sit felt, og som har behov for et forløb i netop en black box.

VIDENSDELING i nye formater

Åbne Scene søger nye, overraskende formater for vidensdeling af den kunstneriske proces – såvel processuelle nedslag som effekten af eksperimenterne. Ud over de klassiske scenekunstformater som visninger og præsentation af forestillinger, kunne det således være workshops, seminarer, netværksmøder, kunstnermøder, videodokumentation, podcasts, videnskabelige artikler, mentorship for andre kunstnere eller noget helt andet. Åbne Scene prioriterer projekter, der engageret deler det, der genereres i forbindelse med et kurateret forløb, med omverdenen.

INTERAKTION med lokale kreative miljøer og Godsbanen

Åbne Scene giver mulighed for samarbejder, sparring og netværk i det øvrige pulserende, kreative kraftcenter Godsbanen. Åbne Scene prioriterer projekter der forholder sig til Godsbanens mange udfoldelsesmuligheder og aktivt og opsøgende interagerer med de lokale, eksisterende kunstneriske og kreative miljøer.

SÅDAN SØGER DU

Du søger om kuratering til Åbne Scene via AnsøgningsPortalen (login med NemID). Se mere og få adgang til skemaet her

HVEM KAN SØGE?

Aktører fra det professionelle scenekunstfelt, herunder også interdisciplinære kunstprojekter, med behov for et forløb i en black box.

HVAD KAN DER SØGES OM?

Der kan søges om både korte og længere forløb på Åbne Scene i hele 2021 (januar-juni + august-december).

Der kan ikke søges om kontante midler, men om scenerum og – efter behov – overnatning i et eller flere af Godsbanens ti gæsteværelser (kaldet Kupeerne), supplerende produktionslokaler (fx mindre øvelokaler) samt teknisk bistand og sparring (timer ved scenens teknikerteam).

HVORDAN UDVÆLGES PROJEKTERNE?

Den daglige ledelse og administration af Åbne Scene varetages af Den Selvejende Institution Godsbanen ved koordinator- og kuratorteam Charlotte Aaby og Trine Sørensen – der begge er uddannet cand.mag. i Dramaturgi og Medievidenskab og som begge har baggrund i scenekunstbranchen. Åbne Scenes program kurateres på baggrund af det årlige open call af Charlotte Aaby og Trine Sørensen i samråd med et rådgivende panel af eksterne scenekunstnere/fagpersoner, som i denne ansøgningsrunde består af sceneinstruktøren Hanne Trap Friis og komponist og iscenesætter Line Tjørnhøj. Kuratorteam og panel får yderligere – som en del af udvælgelsesprocessen – sparring fra Performing Arts Platform (ved Charlotte Mors og Jens Christian Jensen).

HVORNÅR FÅR JEG SVAR?

Ansøgere får svar ca. seks uger efter ansøgningsfristen – i medio maj 2020.

KONTAKT

Charlotte Aaby
+45 4185 6680
charlotte@godsbanen.dk

Trine Sørensen
+45 2633 0901
trine@godsbanen.dk