Del

Udviklingsplatformen for scenekunst og BARC Scandinavia offentliggør i dag en håndbog til partnerskaber ml. den frie scenekunst og erhvervslivet. Flere og flere scenekunstnere og grupper i den frie scenekunstbranche indgår partnerskaber med erhvervslivet – og endnu flere ønsker at gøre det. Men der er generelt brug for, at kunstnerne bliver skarpere på egne kerneværdier og taler mere direkte ind i virksomhedernes strategier og virkelighed.

Hvis samarbejdet forløber godt, og man som kunstner kan identificere den snitflade, man har med virksomheden, kan begge parter få meget ud af pardansen. Og der ligger uudfoldede potentialer i de kreative, utraditionelle partnerskaber.

”Jeg oplever at mange scenekunstnere og producenter er nysgerrige på at indlede partnerskab med aktører i erhvervslivet. Der er et uforløst potentiale i partnerskaber ml. erhvervslivet og netop de frie scenekunstnere. De sidder med en masse kompetencer som erhvervslivet kan bruge. Innovation, samskabelse, nysgerrighed, risikovillighed, evnen til at omsætte komplekse samfundsmæssige problemstillinger til relaterbare fortællinger, som gør indtryk. Dog er det vigtig, at de to parter i et sådant partnerskab sammen finder et fælles værdigrundlag og begejstring, hvor begge vinder på det.” siger Egil Bjørnsen, daglig leder af Udviklingsplatformen for Scenekunst.

Unikt og nyskabende indhold, værdibaseret kommunikation, relaterbare og autentiske PR-kampagner, strategier forandrings- og læringsprocesser, unikke iscenesættelser. Kompetencerne i den frie scenekunst er mange. Aktiver, som har høj værdi for virksomheder i dag, som i højere og højere grad skal agere og kommunikere bæredygtigt og autentisk – udadtil som indadtil.

“Når man skal indgå partnerskaber, skal man kunne se ud over egne behov og forstå sin partners forretning og dens mekanismer. En forretningsvirkelighed er organiseret på en bestemt måde. Som producent kan man levere til mange dele af en virksomhed, når først man forstår, hvordan den fungerer”, siger Martin Buck Hegaard.

For at dele den viden, som findes blandt de frie scenekunstnere og på tværs af kultursektoren har Udviklingsplatformen for Scenekunst og barc Scandinavia i samarbejde offentliggjort en håndbog til partnerskaber ml. den frie scenekunst og erhvervslivet. Håndbogen er outputtet af et erhvervsforum for partnerskaber, afholdt af Udviklingsplatformen for Scenekunst i starten af året, som giver konkrete værktøjer til at afsøge og indlede potentielle erhvervspartnerskaber. Håndbogen bygger på dele af metoden RelevansDesign™ udviklet af BARC medstifter Martin Buck Hegaard, hvor man med 8 trin kan afdække sine kerneværdier, styrker, svagheder, modstande og aktiver, så man målrettet kan afsøge erhvervspartnere og finde snitfalder til frugtbare samarbejder.

Se og download håndbogen her