Del

På den netop afsluttede generalforsamling har medlemmerne valgt et nyt hold af fagpolitikere til at stå i spidsen for Dansk Artist Forbund. 

Den nye formand og bestyrelse starter arbejdet medio august og består af nye og genvalgte bestyrelsesmedlemmer, der bringer viden fra både musikken og den fysiske scenekunst med ind i arbejdet.

Valgt bestyrelse: Sara Indrio (formand), Asger Steenholdt, Mads Langer, Gry Lambertsen, Sunniva Løvland Byvard, Bryan Rice, Linette Damsted, Helle Henning samt suppleanter Betina Følleslev og Marianne Lewandowski.

Ny formand: Sara Indrio
Sara Indrio blev valgt som ny formand for Dansk Artist Forbund. Hun er en erfaren musiker og formidler og har i en årrække været involveret i kulturpolitik og brancheforhold både i bestyrelsesarbejde og som journalist.

”Jeg glæder mig til at tage fat på opgaverne sammen med en ny og yderst kompetent bestyrelse. Jeg er optaget af at skabe et mere retfærdigt arbejdsmarked for kunstnerne og ser frem til at fortsætte forbundets indsats for at styrke de scenekunstneriske erhverv.”

Forbundets nye bestyrelse og formand tiltræder først ultimo august. For at sikre kontinuitet i opgaverne omkring den aktuelle Corona-krise, er Lena Brostrøm aktiv formand indtil 20. august.

Lena Brostrøm, der har stået i spidsen for DAF siden 2007, takkede på generalforsamlingen for medlemmernes store opbakning til forbundets arbejde.

”Det har været intenst og en kæmpe ære at være i artisternes tjeneste og opleve medlemmernes engagement i arbejdet for at sikre gode vilkår og rettigheder. DAF har positioneret sig politisk og fagligt og vores organisation vokser støt. Jeg er sikker på, at den nye bestyrelse og formand vil arbejde mod nye resultater og for respekt for vores faglighed. Der er meget mere at opnå.”