Del

Frederiksberg Kommune styrker scenekunsten og løfter området med merbevilling og gratis teater til børn og unge.

Af den nyligt offentliggjorte budgetaftale for 2021 og 2022 fremgår det, at Frederiksberg kommune sætter hårdt ind på at hjælpe og ikke mindst udvikle på scenekunsten. Hele teaterområdet løftes bredt, samtidig med at der laves en ”En til alle-ordning” i tråd med kommunens teaterstrategi, hvor der er et særligt fokus på at sikre økonomisk bæredygtighed hos byens professionelle teatre, samt få flere teateroplevelser til byens børn og unge.

Hjælp til Riddersalen, Aveny-T og C:NTACT

Riddersalen er byens lille storbyteater, og får øget tilskuddet med 0,9 mio. kr. årligt i den kommende 4-årige aftale, så kommunens tilskud årligt udgør 3,8 mio. kr. 

Det øgede tilskud kan understøtte Riddersalens visioner om en revitalisering og udvidelse af teaterets profil – bl.a. til også at omfatte en kabaretscene for unge og voksne i tråd med teaterets historie og placering i byen. 

Partierne noterer sig, at Aveny-T har lidt store tab på grund coronanedlukningen og står i en uafklaret situation i forhold til de statslige hjælpepakker. Partierne er derfor enige om at drøfte Aveny-Ts fremtidige situation i forhold til eventuel støtte.

I 2021 igangsættes etableringen af et væksthus i tilknytning til Aveny-T, som understøtter teatrets udvikling i retning af en ny nationalscene for unge. Væksthuset opføres med støtte fra A. P. Møller Fonden. Partierne er enige om at afsætte en reserve på 2 mio. kr., som kan disponeres til at sikre facadens arkitektoniske kvalitet. 

Ungdomsteatret C:NTACT får fortsat et tilskud på 0,7 mio. kr.– herunder til skolesamarbejder. 

Endelig er partierne enige om, at alle kommunens børn og unge op til 16 år hvert år inviteres i et af byens teatre – både for at sikre gode teateroplevelser til de yngste målgrupper og for at understøtte teatrenes økonomi. 

Læs hele den nye budgetaftale her.