Del

Nyt samarbejde mellem Det Kongelige Teater og Statens Kunstfond skal koordineres af Udviklingsplatformen for Scenekunst.

I dag spiller danseforestillingen PRIMUS af Svalholm Dans, som den allerførste forestilling, der er en del af det nye samarbejde K:Selekt, på Lille Scene i Skuespilhuset. Over de næste fire år vil det Kongelige Teaters Lille Scene i Skuespilhuset 20 uger om året blive spillested for en række scenekunstproduktioner fra frie, uafhængige scenekunstnere.

K:Selekt, som projektet hedder, giver nyskabende scenekunstprojekter en velkendt ramme og udvider Skuespilhusets palette med den markante genrediversitet, som kendetegner den danske scenekunst lige nu.

”Vi er utroligt glade for at blive koordinator i det nye samarbejde mellem Statens Kunstfond og Det Kongelige Teater. At den frie scenekunst nu bliver præsenteret på Danmarks nationalscene er en betydelig udvikling og et potentielt stort løft for den frie scenekunst – samt for den øvrige scenekunstbranche. Vi ser også et stort potentiale for publikumsudvikling i K:Selekt – idet de frie scenekunstnere vil nå ud til et andet publikum på Det Kongelige Teater end de normalt gør,” siger Egil Bjørnsen, Daglig leder af Udviklingsplatformen for Scenekunst.

Statens kunstfond står for udvælgelsen

Mens det er Statens Kunstfond Projektstøtteudvalg for Scenekunst, der udvælger hvilke forestillinger, der kan indgå i ordningen, bliver det Udviklingsplatformen for scenekunst, der som koordinator, skal stå for at tilrettelægge spilleperioder, sikre individuelle aftaler, og være kontaktperson mellem Det Kongelige Teater og de frie scenekunstgrupper. Udviklingsplatformen bliver dermed bindeled mellem Det Kongelige Teater, Statens Kunstfond og de spillende grupper.

“En af Udviklingsplatformens fornemste opgaver er at skabe forbindelse imellem det frie felt af scenekunstnere og den mere etablerede del af scenekunstmiljøet. Derfor var det oplagt at bede netop Udviklingsplatformen om at stå for koordinationsopgaven og være bindeledet mellem Det Kongelige Teater, Statens Kunstfond og de frie scenekunstnere i forbindelse med realiseringen af K:Selekt på Lille Scene i Skuespilhuset,” siger Lars Seeberg, Udvalgsleder for Projektstøtteudvalget for Scenekunst.

Udviklingsplatformen har allerede i pilotfasen for dette efterår ageret rådgiver og koordinator for de tre forestillinger, som skyder K:Selekt i gang i september. Fremadrettet skal Udviklingsplatformen også stå for en fælles kommunikations- og markedsføringsindsats for K:Selekt forestillingerne, som skal være etableret og igangsat ved udgangen af K:Selekt’s pilotfase i juni 2021. 

”Koordinatoropgaven ligger som en naturlig forlængelse af vores indsatsområder med at skabe forbedrede produktionsvilkår for den frie scenekunst, samt at øge sammenhængskraften i dansk scenekunst. K:Selekt bliver et vigtigt udstillingsvindue for den eksperimenterende scenekunst, men er også en rigtig god mulighed for at skabe yderligere synergi, gensidig inspiration og genrediversitet på tværs i det danske scenekunstmiljø,” siger Rikke Juellund, Kunstnerisk Udviklingschef for Udviklingsplatformen.

Læs mere om K:Selekt her.