Del

Med en bevilling på 1,6 mio. kr. over to sæsoner bakker Statens Kunstfond op om den nye direktørs strategi for et fremtidigt Nordisk Teaterlaboratorium – Odin Teatret, skriver teatret i dag i en pressemeddelelse.

Nordisk Teaterlaboratorium – Odin Teatret har modtaget en driftsbevilling fra Statens Projektstøtteudvalg for Scenekunst, som i høj grad vil være med til at sikre teaterlaboratoriets mulighed for et vellykket generationsskifte, når Per Kap Bech Jensen overtager direktørsædet efter teatrets grundlægger og mangeårige leder Eugenio Barba fra 1. januar 2021.

Bevillingen er et udtryk for, at Projektstøtteudvalget støtter den nye teaterdirektør Per Kap Bech Jensens strategi for teaterlaboratoriets fremtid, dets organisation og ideerne om teaterlaboratoriets fremtidige virke, skriver Odin Teatret i dag i en pressemeddelelse.

Strategien er udviklet i tæt samarbejde med bestyrelsen og et kernepunkt er at styrke relationen mellem de lokale, nationale og internationale aktiviteter.

”Bevillingen går især til at sikre teatrets nationale netværk. Vi vil gerne i langt højere grad være et nationalt kraftcenter, og det er klart et af vores udviklingspunkter”, udtaler bestyrelsesformand Louise Ejgod.

Per Kap Bech Jensen og bestyrelsen vil i de kommende år videreudvikle Nordisk Teaterlaboratorium – Odin Teatret som et anderledes scenekunstnerisk produktions- og udviklingsmiljø i det danske teaterlandskab. Det skal blandt andet ske gennem en åben dialog med det frie scenekunstfelt i Danmark og med et fast forankret internationalt miljø i Holstebro.

”Det er min ambition at skabe klare forbindelser mellem det lokale, nationale og internationale gennem det, Nordisk Teaterlaboratorium – Odin Teatret er bedst til, nemlig at lade kunstneriske eksperimenter foregå i tæt kontakt med det omkringliggende samfund, hvad enten det er andre kulturinstitutioner, skoler, dagcentre eller arbejdspladser”, siger Per Kap Bech Jensen.

Kilde: Pressemeddelelse