Del

Producent og performer Anika Barkan er én af de kunstneriske kræfter bag den musikalske performance GENLYD. Her fortæller hun om forestillingens budskaber – og hvorfor bæredygtighed også er vigtigt i teatret.

GENLYD handler om at give slip på det perfekte og være tro mod sig selv. Hvorfor er det et vigtigt tema? 

Vores samtid er ofte kommercialiseret og gennemkonstrueret. Selviscenesættelsen – og en stræben efter at fremstå som det “perfekte” billede – udvasker de naturlige menneskelige forskelligheder. Vi kommer til at sammenligne os selv med en urealistisk, kurateret, filtreret og photoshoppet version af virkeligheden, og vores perspektiv bliver derved ofte forvrænget og uopnåeligt.

Hvad kan en forestilling som GENLYD byde ind med? Hvad ønsker I at vise eller opnå? 

Med forestillingen ønsker vi at skabe debat om det pres, ikke mindst unge kommer under, i en verden hvor hvem vi er vurderes mere og mere på det ydre.

Forestillingen udfordrer det normative, og stiller spørgsmålstegn ved, hvad der er virkeligt, og ved vores evne til indlevelse, hvis mere og mere af vores omgang med andre mennesker sker gennem en skærm.

genlyd performance
GENLYD. Foto: Clementine Waldelius.

Hvilke tanker og følelser ønsker I at vække hos publikum? Hvorfor?

Vi håber at kunne inspirere til at være mere legende med, hvem vi er. At udfordre normbegreberne og at få publikum til at tænke over, hvad det egentlig er, vi bruger vores tid på, hvordan vi møder hinanden og viser verden billeder af os selv.

Har tematikkerne en personlig betydning for jer, der skaber forestillingen?

Ja, vi har allesammen ret tidligt i livet fundet ud af, at vi nok ikke lige passede ind i det stereotype billede af mand/kvinde. Vi stak på forskellig vis ud, men fandt alle en måde at bruge dette på kreativt. Vi fandt en frihed i det ikke at leve op til det normative billede.

genlyd performance
GENLYD. Foto: Clementine Waldelius.

I kalder GENLYD en bæredygtig forestilling. Hvilken betydning har det for jer at lave bæredygtigt teater? Hvorfor er det så vigtigt?  

De publikummer, som har set nogle af vores tidligere projekter, vil kunne genkende flere scenografiske elementer, der er genbrugt.

Det giver helt klart mening at genbruge scenografiske elementers fra gamle forstillinger, så vi – i stedet for igen at købe, opmagasinere og smide ud – bliver bevidste om, hvad man allerede ligger inde med. Og så at være kreative nok til at finde et nyt liv til dem i en anden forestilling og skabe et nyt scenografisk udtryk.

Det handler ikke kun om materialer. Det kan også nogle gange handle om idéer. At lave bæredygtigt teater kan også være en måde at give det, man elsker, de ideer, der har fungeret, et længere liv.

Når vi skaber, skralder vi af og skønne, finurlige ideer, der ikke kunne få plads i tidligere projekter, har fundet deres vej ind i dette projekt. Det er sjovt og befriende at gå til processen på denne måde.

Læs mere om GENLYD her.

Anika Barkan er dansk performer og producent. Hun boede en årrække i New York og er bl.a. inspireret af Wooster Group, der hele tiden går ind og ud af forskellige virkeligheder. 

GENLYD spiller på AFUK REMISEN 29. oktober - 7. november.