Del

I dagens nyhedsbrev fra ISCENE skrev jeg indledningsvist en kommentar om den nye rapport om krænkelser i branchen. Jeg er blevet gjort opmærksom på, at dele af min kommentar kan misforstås, så derfor uddyber jeg herunder og beklager.

I min indledning i nyhedsbrevet henviser jeg til bogen Klapperslangen af Astrid Saalbach – og dermed også en forudgående problematik, som Saalbach var en del af. Og et citat, som Saalbach havde i Information.

Dette var på ingen måde ment som en stillingtagen til den dengang verserende sag eller en kritik af de implicerede. Og jeg beklager på det kraftigste, hvis det fejlagtigt er blevet opfattet som sådan.

Jeg nævnte udelukkende eksemplet med den daværende debat for at understrege, at kunstnere somme tider frygter for deres karriere, hvis de kommer med kritik af et system. Eksemplet skulle understrege, at det har været sådan længe, og at kunstnere kan føle en usikkerhed ift. de konsekvenser, det kan have, at kritisere systemet.