Del

Efter i 31 år at have drevet egnsteater på Mors er Limfjordsteatret fra årsskiftet også egnsteater for Thisted Kommune. De er nu rykket ind i Thy Theaters tidligere lokaler på den gamle politistation.

Limfjordsteatret har overtaget lejemålet for den bygning i Frederiksgade 5, som siden 2014 har været Thisteds teaterhus. Teatret lejer sig i første omgang ind, men med virkning fra 2022 overtager Thisted Kommune den tidligere politistation, som derefter permanent skal danne ramme for egnsteateret, fortæller Niels Jørgen Pedersen (V), der er formand for erhvervs-, arbejdsmarkeds- og kulturudvalget i Thisted Kommune i en pressemeddelelse udsendt af teatret.

Politisk velvilje

“Det er dejligt at mærke, at Thisted Kommunes politikeres vælger at satse på kulturen, og med købet af den gamle politistation giver teatret en sikker grund at stå på. Vi har været inde for at gennemgå bygningen fra kælder til kvist, og glæder os meget til at tage den i brug. Det er et utrolig charmerende hus med mange muligheder”, skriver Limfjordsteatrets leder Gitta Malling i en pressemeddelelse.

LÆS OGSÅ: Limfjordsteatret og Morsø Kommune vil skabe øget livskvalitet på plejecentre

I første omgang planlægges nogle bygningsmæssige forbedringer i løbet af foråret, inden huset tages i brug.

“Der er flere ting i forhold til både handicapvenlighed og brandsikring, vi ønsker at forbedre. Med et gammelt hus, kan man godt få dispensation til en del, men med de erfaringer vi har med fra byggeriet af vores nye teaterhus, ser vi nogle muligheder for en opgradering af teaterhuset i Thisted”, siger Gitta Malling.

limfjordsteatret thy
Politiker Niels Jørgen Pedersen og teaterleder Gitta Malling i Limfjordsteatrets nye lokaler. Foto: Limfjordsteatret.

Officiel åbningsfest til september

Limfjordsteatret skulle i denne uge have vist sin familieforestilling morfarMORFARmorfar i Kulturrummet i Thisted, som en markering af, at man nu er rykket over Vildsundbroen. Yderligere skulle der have været afholdt et officielt velkomstarrangement, som også skulle være starten på et nyt teaternetværk i Thy. Begge dele er naturligvis aflyst nu med de forlængede restriktioner.

“På grund af nedlukningen måtte vi desværre aflyse og udskyde det hele. Men vi ser frem mod marts, hvor vi skal spille forestillingen Forvandling for de helt små i Kulturrummets sal. I uge 18 i maj skal vores Tom Waits-forestilling Træt lever og tungt hjerte på en lille turné til alternative spillesteder rundt omkring i Thy. Og så kan vi allerede nu varsle, at vi åbner det nye Limfjordsteater i Thy med et brag af en fest den 12. september, hvor vi forhåbentlig ikke behøver spekulere på corona længere”, skriver Gitta Malling i pressemeddelelsen.

Se mere her.

Kilde: Pressemeddelelse