Del

En tredjedel svarer, at kulturen har fået større betydning for dem under covid-19 pandemien, viser en ny undersøgelse lavet af APPLAUS.

Kulturen har fyldt meget i debatten siden de første corona-nedlukninger, og mange danskere har mærket savnet til de kulturelle mødesteder; teatrene, koncertsalene, museer og spillesteder.

Fornemmelsen af, at kulturen har fået større betydning, bliver bekræftet i en ny undersøgelse fra Applaus foretaget af Megafon, hvor hver tredje af de adspurgte svarer, at kulturen har fået større betydning, og hver fjerde svarer, at kulturpolitik vil være et vigtigt emne ved næste folketingsvalg.

,,Jeg er positivt overrasket over, at så stor en del af borgerne tilkendegiver, at kulturen har fået en større betydning for dem. Vi havde det måske nok på fornemmelsen, men undersøgelsen viser, hvor vigtigt det er, at vi fortsat indsamler viden om borgernes forhold til kulturlivet, så organisationerne bliver bedre rustet til at navigere baseret på fakta frem for fornemmelser”, siger projektleder for Applaus, Lene Struck-Madsen.

Læs meget mere om undersøgelsen her.