Del

Udviklingsplatformen for scenekunst har sat gang i syv nye rådgivningsforløb med fokus på organisationsudvikling, producentrollen og økonomisk bæredygtighed.

Hvordan konstituerer og organiserer man sig bedst som kompagni eller selvproducerende scenekunstner? Det er en problemstilling mange scenekunstnere inden for den frie scenekunst kæmper med – både de nye i branchen og de etablerede kompagnier med flere års erfaring.  

Rådgivningsforløb hos Udviklingsplatformen

Organisationsudvikling er et gennemgående tema blandt de i alt 26 selvproducerende scenekunstnere, producenter og kompagnier, som har ansøgt om et strategisk rådgivningsforløb hos Udviklingsplatformen i foråret 2021.

Vejledning om organisationsformer, og kompetenceløft til at strukturere og udføre producentopgaver, er ikke kun efterspurgt blandt de nye selvproducerende kunstnere og kompagnier. I ansøgningerne ses en tendens til, at de etablerede selvproducerende scenekunstnere og kompagnier fortsat kæmper med organisatoriske udfordringer, og har et stort behov for sparring og udvikling på dette område, skriver Udviklingsplatformen i en pressemeddelelse. 

Udfordringerne handler helt konkret om hvilken type formel organisationsmodel man skal konstituere sig som. Desuden hvordan man som selvproducerende kunstner balancerer og tilgodeser begge dele af sit virke – som skabende kunstner og som producent. Dette viser sig som problematikker, der følger de selvproducerende kunstnere fra de tidlige år til senere i karrieren.

Økonomisk bæredygtighed

Et andet gennemgående tema er økonomisk bæredygtighed. Det ses typisk hos de scenekunstaktører, som har været i branchen i 3 – 10 år.  Mange af dem arbejder genreoverskridende og søger typisk rådgivning om forretningsmodeller og strategier, samt vejledning til bedre at kunne at etablere co-produktioner og samarbejder med etablerede teatre og venues. 

I alt syv rådgivningsforløb er sat i gang med kompetente rådgivere fra både scenekunstbranchen og erhvervslivet. Blandt andet kok og entreprenør Claus Meyer, som skal rådgive performer og iscenesætter Sigrid Cecilie Moses-Jacobsen omkring økonomisk bæredygtighed og alternative forretningsstrategier. Desuden erhvervspsykolog Louise Kampmark, som skal rådgive kompagniet MYRKR omkring identitet og lederskab. 

Om rådgivningen

Rådgivningen henvender sig til producenter og selvproducerende scenekunstnere på alle niveauer – nystartede kompagnier såvel som aktører, der har været i branchen i mange år. Udviklingsplatformen tilbyder strategisk, producentfaglig rådgivning til selvproducerende kunstnere, producenter og grupper inden for det uafhængige scenekunstfelt. Rådgivning med base i Aarhus udbydes i samarbejde med Performing Arts Platform. 

Rådgivningen har til formål at kvalificere scenekunstaktøren til at indfri et udviklingspotentiale eller imødekomme en væsentlig strategisk udfordring. Via rådgivningen bliver scenekunstaktøren matchet med en erfaren rådgiver – enten fra scenekunstbranchen eller an anden branche. 

For at komme i betragtning til et rådgivningsforløb skal man ansøge via en ansøgningsformular. Der er åbent for ansøgninger to gange årligt. Den kommende ansøgningsfrist er d. 6. maj 2021.

Læs mere om rådgivningen her.