Del

Den Danske Scenekunstskole søger en produktionsleder til at lede skolens produktionsenhed i København og skabe samling om de mange produktionsaktiviteter.

Har du solid erfaring som produktionsleder på scenekunstområdet eller teknisk chef på en scenekunstinstitution? Og kan du omsætte din faglige kunnen til en uddannelsesinstitution med studerendes læringsprocesser i centrum. Interesserer du dig for ledelse, og er du god til at skabe struktur og facilitere samarbejdsrelationer?

Kan du svare ja til ovenstående, er du måske vores nye kollega.

Om stillingen

Produktionsenheden spiller en afgørende rolle i de studerendes uddannelsesforløb, hvor der er fokus på praksis og produktion af scenekunst i fuld skala. Produktionsenhedens højt specialiserede teknikere og skræddere understøtter den læring, der finder sted i produktionsprocesser og andre praksisbaserede undervisningsforløb blandt andet gennem faglig formidling. Det pædagogisk/didaktiske arbejde udgør en væsentlig del af enhedens opgaver, og som produktionsleder bliver du ansvarlig for at koordinere forløb med studerende mv. Det er afgørende, at du indgår i tæt dialog med fagligt ansvarlige på uddannelserne, så projekter og produktioner planlægges, realiseres og evalueres med fokus på de pædagogiske målsætninger.

Som leder af produktionsenheden er det din opgave i samarbejde med skræddersalslederen at lede og fordele arbejdet blandt de seks fastansatte teknikere og skræddere og ansætte freelanceteknikere til forestillinger og produktioner. Du skal herudover varetage personaleledelsen af to medarbejdere, der faciliterer drift og understøtter undervisningsaktiviteterne.  Det er vigtigt, at du har et bevidst forhold til personaleledelse som disciplin. Du skal trives med et stort ansvar, være helhedsorienteret og i stand til at finde gode pragmatisk løsninger. Det er samtidig vigtigt, at du er en holdspiller, der kommunikerer tydeligt og kan skabe gode og transparente beslutningsprocesser.

Ud over de studerendes produktioner understøtter enheden alle øvrige arrangementer, der afholdes på skolen (konferencer, seminarer, KUV-fremlæggelser m.m.). Opgaven kræver, at du er stærk i planlægning og koordinering og kan bevare overblikket i spidsbelastningsperioder. Du skal selv gå forrest med teknisk og produktionsmæssig ekspertise og være sparringspartner og inspirator for såvel medarbejdere som studerende.

Som produktionsleder er du overordnet ansvarlig for det fysiske arbejdsmiljø i den samlede institution og er ledelsens repræsentant i arbejdsmiljøorganisationen på tværs af skolens afdelinger.

Du har desuden det overordnede ansvar for vedligehold og udvikling af skolens tekniske udstyr, værksteder og lagre. I lyset af den hastige teknologiske udvikling bliver det desuden en central opgave at udarbejde en langsigtet strategi for skolens fremtidige tekniske investeringer i samarbejde med relevante medarbejdere.

Arbejdsopgaver

Som produktionsleder har du ansvar for enhedens tildelte budget. De primære arbejdsopgaver er:

 • personaleledelse og faglig ledelse af produktionsenhedens faste medarbejdere.
 • planlægning og koordinering af personale på projekter, produktioner og undervisningsforløb, herunder ansættelse af freelancere til specifikke opgaver.
 • planlægning, koordinering og teknisk afvikling af skolens mange arrangementer, projekter og produktioner i tæt samarbejde med linjeansvarlige og uddannelseslederen i København
 • løbende anskaffelser og vedligehold af skolens scenetekniske udstyr og værksteder.
 • daglig sikkerhed og risikovurdering forbundet til skolens produktionsaktiviteter og kontakt til relevante myndigheder på arbejdsmiljøområdet.

Kvalifikationer

Den Danske Scenekunstskole søger en erfaren produktionsleder, der har gode kommunikative evner, såvel mundtligt som skriftligt, og som kan sikre et godt samarbejde internt i produktionsenheden og ud i organisationen med både det kunstneriske og administrative personale. Det er vigtigt, at du er både robust og empatisk, og at du kan indgå i et levende og kreativt miljø, hvor der lægges vægt på medindflydelse og tæt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere.

Desuden er det helt afgørende, at du finder motivation i, at Den Danske Scenekunstskole er en uddannelsesinstitution, og at de studerendes læring er i centrum. Du skal kunne trives med mange forskellige samarbejdskonstellationer i en kompleks organisation, og du skal være optaget af den pædagogiske opgave.

Vi forestiller os, at du har solid erfaring som teknisk chef, produktionsleder eller scenemester inden for scenekunstområdet, og at du har en lederuddannelse og/eller omfattende erfaring med personaleledelse.

Det er afgørende, at du er inkluderende og løsningsorienteret, og at du i kraft af dine sociale og kommunikative kompetencer kan skabe samling blandt medarbejderne i en periode, hvor skolen gennemgår mange forandringsprocesser.

Ved ansættelsen vil der blive lagt særlig vægt på følgende:

 • produktionsmæssig erfaring fra scenekunstområdet
 • erfaring med personaleledelse
 • indsigt i relevant sceneteknik og sceneteknisk udstyr
 • kendskab til sikkerhed, risikovurdering og arbejdsmiljø
 • erfaring med økonomistyring
 • kommunikations- og samarbejdsevner
 • it-kompetencer
 • pædagogisk interesse og/eller erfaring
 • evne til at håndtere og koordinere mange forskelligartede opgaver og projekter
 • fleksibilitet og åbenhed i tilgangen til opgaverne

Ansættelsesvilkår

Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer (fuldtid).

Indplacering og aflønning i stillingen sker efter gældende overenskomst i staten eller evt. individuel kontakt. Der kan forhandles tillæg efter kvalifikationer.

Tiltrædelse er 1. oktober 2021 (eller hurtigst muligt).

Produktionslederen refererer organisatorisk til uddannelsesleder i København Jens August Wille.

Du får fast arbejdssted på Scenekunstskolens campus i København, men der kan forekomme rejser til skolens øvrige campusser i Fredericia, Odense og København.

Ansøgning

Søg stillingen ved at klikke her og upload din ansøgning og relevante bilag senest den 17. august 2021 kl. 12.

Ansøgninger, der modtages efter dette tidspunkt, vil ikke komme i betragtning.

Ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 34.

Nærmere oplysninger om ansøgningsprocessen og stillingen kan fås ved henvendelse til uddannelsesleder Jens August Wille på jawi@scenekunstskolen.dk.

Den Danske Scenekunstskole ser forskellighed som en styrke og opfordrer alle kvalificerede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Læs mere om Den Danske Scenekunstskole her.

Søg stillingen her.

Den Danske Scenekunstskole er en kunstnerisk uddannelsesinstitution under Kulturministeriet. Skolen er hjemsted for et moderne, kunstnerisk læringsmiljø, der inspirerer til nye tænkemåder, kunstneriske udtryk og socialt engagement.

Med videregående uddannelser på bachelor-, kandidat- og diplomniveau fordelt på campusser i Aarhus, Fredericia, Odense og København uddanner skolen toneangivende scenekunstnere med en solidt funderet praktisk og teoretisk faglighed og en kritisk bevidsthed om kunstens rolle i samfundet.

Gennem forskning og udvikling af nye værker, viden og metoder inden for et bredt spektrum af scenekunstneriske discipliner er skolens undervisere og studerende med til at udvikle scenekunstens fagområder og sætte aftryk på kunst- og kulturlivet nationalt og internationalt.