Del

Teatre og scenekunstkompagnier i Danmark, der arbejder med professionelle scenekunstaktiviteter, har nu mulighed for at søge tilskud til udvikling af digital scenekunst i form af livestreaming i perioden frem til 2023.

Formålet med den nye pulje hos Statens Kunstfond er at fremme digitalt formidlet levende scenekunst, hvor formidlingen sker ved livestreaming, således at publikum ser forestillingen samtidig med, at den opføres.

Der gives tilskud til

  • Scenekunst skabt til det digitale format
  • Projekter, der sigter mod geografisk spredning i både Danmark og i udlandet, så de går ud til et bredt publikum

Der skal være betaling for visningen.

Der gives ikke tilskud til

  • Transmission af forestillinger
  • Aktiviteter, der er påbegyndt før ansøgningsfristen

Der kan ikke søges formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser til digitalt formidlet levende scenekunst.

Digitalt formidlet levende scenekunst kan ikke optages i refusionsordningen.

Puljen bliver kun slået op én gang, og der er frist for ansøgninger den 15. oktober.

Læs mere her.

Kilde: Statens Kunstfond