Del

Seks aktører i det danske kulturliv går sammen i ny forening med navnet Dansk Kulturliv. Foreningen skal styrke kulturens stemme og bane vejen for at flere danskere mødes om kulturen. 

Danske Koncert- og Kulturhuse, Danmarks Biblioteksforening, Danske Ensembler, Orkestre og Operainstitutioner, Dansk Teater, Dansk Live og Organisationen Danske Museer er gået sammen i ny kulturalliance. Alliancen skal styrke kulturens stemme politisk og bane vejen for at flere danskere mødes om fællesskabsskabende kulturoplevelser. 

Fælles politisk arbejde

Dansk Kulturliv skal sikre en stærkere repræsentation af kulturlivets interesser. Corona-krisen har understreget behovet for en samlet kulturpolitisk stemme i dialogen med beslutningstagere, der kan bidrage med viden og løsninger på kulturlivets fælles udfordringer. Samtidig har nedlukning og skrappe restriktioner øget bevidstheden om kulturens centrale rolle i samfundet. En bevidsthed, som Dansk Kulturliv tager afsæt i ved at arbejde for, at alle danskere kan opleve kulturen og få gavn af den sammenhængskraft, kulturen skaber.

Dansk Kulturliv repræsenterer i alt over 1000 kulturaktører i Danmark fra vidt forskellige dele af kultursektoren – fra de allerstørste til de mindste og på tværs af hele landet med sammenlagt mere end 60 millioner publikummer og gæster hvert år. Den nye forenings største force i dialogen med beslutningstagerne er blandt andet medlemmernes indbyrdes forskellighed. Den skaber naturligt en nuanceret tilgang til de udfordringer, kulturbranchen er fælles om.

Peter Mark Lundberg, direktør for Dansk Teater og bestyrelsesleder i Dansk Kulturliv.

Kulturen er vigtig for fællesskabet

”Med Dansk Kulturliv vil vi bidrage til, at kulturlivet i Danmark får de bedste forhold, og alle borgere får mulighed for at opleve og deltage i kulturlivet. Corona-krisen har vist, hvor vigtig kunsten og kulturen er for vores fællesskab, men også for os som enkeltindivider. Krisen har dog også understreget, at vi der arbejder med kulturen, selv skal tage ansvar for et stærkere kulturliv. Derfor vil vi styrke samarbejdet mellem kulturlivets institutioner og organisationer,” udtaler Peter Mark Lundberg, bestyrelsesleder i Dansk Kulturliv og direktør i Dansk Teater.

”Der er behov for et stærkt kulturliv, der sammen kan bidrage med gode svar på, hvad der skal til for, at kunsten og kulturen kan trives og udvikles. Det er spændende, at der nu kommer en organisation, der har som ambition at samle kulturlivet. Jeg ser frem til samarbejdet med Dansk Kulturliv,” udtaler kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen.

Organisationerne bag Dansk Kulturliv ser frem til samarbejdet med både kulturministeren og andre aktører på kunst- og kulturområdet over hele Danmark og på alle politiske niveauer – og ikke mindst blandt alle landets kulturinstitutioner- og virksomheder. 

Der kan læses mere her.

Kilde: Dansk Teater

Dansk Kulturliv er en ny forening og et organisatorisk samarbejde mellem seks brancheorganisationer fra kulturlivet:

  • Danmarks Biblioteksforening
  • Danske Ensembler, Orkestre og Operainstitutioner
  • Danske Koncert- og Kulturhuse
  • Dansk Live
  • Dansk Teater
  • Organisationen Danske Museer

Dansk Kulturliv repræsenterer samlet set mere end 1000 kulturinstitutioner i Danmark – fra de allerstørste til de mindste og på tværs af hele landet og kunstens mangfoldighed. Mere end 60 millioner publikummer og gæster benytter hvert år de repræsenterede branchers tilbud.