Del

Efter en veloverstået generalforsamling i Dansk Teater blev direktør for Vendsyssel Teater Lars Sennels genvalgt til forperson for bestyrelsen. ISCENE spurgte ham, hvad der nu skal ske i Dansk Teater, hvilke konkrete tiltag bestyrelsen vil forfølge i den kommende tid og hvilke udfordringer der er størst netop nu.   

Du er genvalgt som forperson i bestyrelsen for Dansk Teater – hvad tager du med dig og hvad skal der ske af nyt?

Det kommende år skal vi på bagkant af Covid-19 have fokus både på at få publikum tilbage i sæderne og på at arbejde med udvikling af scenekunsten. Vi skal styrke samarbejdet endnu mere både internt og eksternt, forsætte med at samle hele branchen og fortsætte med at styrke det politiske arbejde i den nye kulturalliance Dansk Kulturliv.

Konkrete opgaver i det kommende år

Hvad er Dansk Teaters største udfordringer, som I skal arbejde med? Og hvordan griber I det an?

Der er en lang række udfordringer at tage fat på. Udover at servicere vores medlemmer skal Dansk Teater fortsat have fokus på arbejdet med at forhindre krænkelser i scenekunstbranchen, vi beskæftiger os med ligestilling, og vi har sat et arbejde i gang om at sikre bæredygtighed inden for scenekunsten. Derudover er vi i gang med at forny og lave nye overenskomster og gøre, hvad vi kan for at skabe bedre rammer for de unge mennesker, der gerne vil uddanne sig til at arbejde i vores branche. Vi skal simpelthen have rettet op på forholdene på scenekunstskolen. Det skylder vi både branchen, de studerende og fremtiden for scenekunsten. Og så skal vi også arbejde med den digitale omstilling, og så glæder vi os til at være med til at fejre dansk teaters 300års fødselsdag næste år.

Hvorfor er netop disse projekter de vigtigste at forfølge nu?

Vi har haft en lang periode med Covid-19 og kompensationsordninger. Nu er det tid til at se fremad og gå i gang med nye og konkrete tiltag for at forbedre vilkårene i vores branche. Vi har fået en ny kulturminister, der viser stor interesse for scenekunsten, og hun åbnede vores årsmøde, hvor vi kunne kvittere med at overrække hende Dansk Teaters nye kulturpolitik. Den handler blandt andet om at øge børn og unges mulighed for at opleve og deltage i scenekunsten – endnu et område, der fylder meget hos Dansk Teater.

Nye kræfter i bestyrelsen

Der er kommet nye kræfter ind i bestyrelsen – hvad betyder det konkret for det arbejde I skal påbegynde?

Efter en lang periode forlod Carsten Wittrock fra Nørregaards Teater bestyrelsen, og han blev erstattet af Nikolaj Mineka fra Teatret Møllen i Haderslev. Bestyrelsen er sammensat, så den repræsenterer vores medlemmer så bredt som muligt – altså at der er både store og små teatre, samt at der er taget geografiske hensyn, ligesom vi tilstræber en god kønsbalance. På den måde prøver vi hele tiden at have så dynamisk, repræsentativ og kompetent en bestyrelse som muligt, og det er jeg sikker på, at vi fortsat har.

Dansk Teater har rundet mere end 80 medlemmer – Hvilken fordele og ulemper har det haft at Dansk Teater er blevet så stor en organisation? Og hvordan arbejder I med det nu?

Dansk Teater vil gerne samle og repræsentere hele scenekunstbranchen, og selv om vi nu har passeret 80 medlemmer, er der fortsat plads til flere. Fællesskab gør stærk, og sammen har vi en kraftigere stemme, når vi skal arbejde for bedre forhold for vores branche. En stor organisation betyder også, at vi har et solidt og effektivt sekretariat, der kan hjælpe medlemmerne bedst muligt og fremme hele branchens interesser sammen med vores mange gode samarbejdspartnere i scenekunsten og kulturlivet.

Hvor står Dansk Teater om et år?

Hvad håber du at kunne berette fra bestyrelsens arbejde til næste års generalforsamling i Dansk Teater? 

Næste år drømmer jeg om at fortælle medlemmerne, at vi nåede i mål med – i hvert fald nogle af – vores mål i kulturpolitikken. Jeg håber, at endnu flere børn og unge kommer i teatret, at vi er blevet grønnere, og at det er lykkedes os at lave en ny fælles overensomst med Dansk Skuespillerforbund. Det er vores helt store opgave lige nu. Og så håber jeg, at vi er midt i en vild fejring af dansk teaters 300års fødselsdag.

Dansk Teater er branche- og arbejdsgiverorganisation for professionelt producerende teatre og scenekunstkompagnier i hele Danmark. Dansk Teaters medlemsskare spænder over projektteatre, egnsteatre, små storbyteatre, landsdelsscenerne, teatrene i Det Københavnske Teatersamarbejde, Den Jyske Opera og Det Kongelige Teater.