Del

En dugfrisk måling viser, at danskernes corona-tryghed er dalende. Kun en tredjedel af de ældre over 65 år er trygge ved at deltage i indendørs kultur- og idrætsoplevelser, hvor de står eller går i samlet gruppe.

Det viser resultaterne fra det ottende Kulturbarometer – den seneste måling af danskernes kulturforbrug, købevillighed og tryghed i lyset af Covid-19 – foretaget af Applaus i samarbejde med Rambøll og Dansk Kulturliv.

Bedst når publikum sidder ned

Målingen peger på, at danskernes tryghed ved både indendørs og udendørs kultur- og idrætsoplevelser er faldende sammenlignet med en identisk måling foretaget i slutningen af september. Kun 53% svarer, at de er trygge ved indendørs oplevelser, hvor publikum står eller bevæger sig i en samlet gruppe. Det er et fald på 13 procentpoint og det er det største fald siden målinger begyndte i foråret 2021. Til gengæld er det stadig 76%, der er trygge ved indendørs kulturoplevelser, hvor publikum sidder ned.

Det er især blandt de ældre (65 år+), at trygheden tager et markant dyk. Her svarer kun hver tredje (34%), at de er trygge ved indendørs oplevelser, hvor publikum står eller bevæger sig i en samlet gruppe. Ved sidste måling var tallet 52%.

”At borgernes tryghed falder, må ses i lyset af det stigende smittetryk i samfundet. Det er derfor heller ikke overraskende, at det især er de ældre borgere, som igen begynder at føle sig utrygge,” udtaler Lene Struck-Madsen, projektleder for Applaus.

Coronapasset skabte størst tryghed under sidste nedlukning

Kulturbarometerets målinger foretaget i foråret 2021 viser, at coronapasset, ifølge de adspurgte, er det mest tryghedsskabende tiltag, når man er publikum i kulturlivet. I en måling foretaget i slutningen af maj 2021, sagde 72%, at coronapasset skabte tryghed.

På tværs af de syv målinger peger Kulturbarometeret også generelt på størst tryghed ved at deltage i oplevelser, hvor man sidder ned eller går rundt alene og i mindre grupper.

Læs rapporten her.

Kilde: Applaus

Om Kulturbarometeret

Kulturbarometeret er en måling foretaget af Applaus i samarbejde med Rambøll Management Consulting for Dansk Kulturliv. Den belyser borgernes kulturforbrug, købevillighed og tryghed i forhold til at opleve professionelle publikumsrettede kultur- og sportsaktiviteter under COVID-19. Kulturbarometeret er iværksat af Kulturens Genstartsteam finansieret under Kulturministeriet. 

Dataindsamlingen er gennemført som en webbaseret survey i perioden 25.-28. oktober 2021. Der blev i alt indsamlet 1.279 besvarelser. Dataindsamlingen er foretaget af Userneeds efter nationalt repræsentative kvoter på parametrene: køn, alder og region.

Målingen er udarbejdet i et samarbejde på tværs af brancheorganisationerne i kulturalliancen Dansk Kulturliv: Dansk Teater, Danmarks Biblioteksforening, Dansk Live, Danske Koncert- og Kulturhuse Organisationen Danske Museer samt Danske Ensembler, Orkestre og Operainstitutioner.