Del

Nikolaj Cederholm modtog i dag Statens Kunstfonds hædersydelse 2021 som en generelt stærk stemme i scenekunsten og med et specifikt og markant aftryk i form af teaterkoncerten som genre.

Nikolaj Cederholm har gennem sit virke været en stærk stemme, der unægteligt har sat sig spor i det danske scenekunstlandskab. Både som dramatiker, skuespiller, teaterchef og teaterinstruktør. Cederholm startede sin teaterkarriere som leder for gruppen Dr. Dante i en nedlagt møbelfabrik i Allerød, som blev en rugekasse for den generations toneangivende scenekunstnere.

Senere blev han teaterdirektør for Aveny Teatret på Frederiksberg, der blev omdøbt Dr. Dante Aveny. Det der kendetegnede Dr. Dante var, dels det realismebårne scenesprog og den omstændighed, at Dr. Dante var banebrydende ved at tage flabede greb på klassikere og udelukkende baserede deres forestillinger på nyskrevne tekster, der relaterede sig til sin samtid. De lavede, som de selv sagde, teater til dem, der hellere ville gå i biografen.

Teaterkoncerten – en ny genre

Med Teaterkoncerten Gasolin i 1994 skabte Nikolaj i tæt samarbejde med komponisten Kåre Bjerkø noget helt banebrydende inden for scenekunstgenren. Teaterkoncerten gjorde et massivt indtryk på et bredt publikum med sin fabulerende billedrigdom og kontroversielle fortolkninger af musiknumre, der skabte sin helt egen historie i måden, de blev sammenskrevet på. En ny genre var født og har sat aftryk på dansk teater de forløbne 25 år.

Cederholm er optaget af legen mellem virkeligheden og illusionen. Det rum, der opstår imellem scenen og publikum, et fælles rum, der, når det lykkedes, bliver større end virkeligheden.

Kilde: Pressemeddelelse Statens Kunstfond

LÆS OGSÅ: Teaterkoncerten Gasolin genopsættes

FAKTA OM HÆDERSYDELSER

I alt 275 kunstnere modtager Statens Kunstfonds hædersydelse.

De fordeler sig mellem de enkelte kunstarter: Billedkunst, litteratur, scenekunst, film, musik, arkitektur samt kunsthåndværk og design.

Prisen tildeles skabende kunstnere, der har en sådan kunstnerisk produktion bag sig, at de har placeret sig afgørende som kunstnere.

Der kan tildeles en ydelse, når den er blevet ”ledig” på grund af dødsfald blandt modtagerne.

I 2021 modtager i alt 14 nye kunstnere hædersydelsen.

Hædersydelsen er livsvarig.

Ydelsernes størrelse bliver reguleret efter modtagerens øvrige indtægt.

Kunstnere, der har en gennemsnitlig skattepligtig indkomst på ca. 419.000 kr./år eller derover, modtager ingen ydelse.

Den maksimale ydelse udgør ca. 169.000 kr./år før skat.