Del

I går blev det officielt, at Gitta Malling, direktør for Limfjordsteatret, er ny bestyrelsesleder for Statens Kunstfond og udvalgsleder for Projektstøtteudvalget for Scenekunst. To poster hvor hun sammen med 29 andre nye medlemmer skal være med til at sætte retning for den kunstneriske udvikling og fordele de afsatte millioner.

ISCENE fangede Gitta Malling over telefonen for at høre hvilke ambitioner, hun har for Kunstfondens arbejde.

”Jeg kan jo ikke sige så meget endnu,” lyder det som det første fra Gitta Malling: ”Jeg skal lige sætte mig i stolen og se, hvad der ligger af sager, og så skal vi sammen i bestyrelsen sætte en fælles retning. Der ligger allerede en række projekter og fokusområder fra de tidligere udvalg, som bl.a. fokuserer på bæredygtighed, dansk kunst i udlandet, talentudvikling etc. En masse vigtige projekter, som vi må se på sammen og i fællesskab prioritere, hvordan vi fremadrettet udvikler kunsten. For en af udfordringer er selvfølgelig at få fordelt midlerne, så de rækker bedst muligt”.

Tværfaglige samarbejder i fokus

”Vi står i en tid, hvor Corona har sat sit præg på hele samfundet, og skal man trække en positiv erfaring ud af det, så har vi set nogle brancher, som har fundet sammen på tværs. Der er bl.a. kommet Dansk kulturliv. Jo bedre vi kan blive til at samle os og snakke sammen på tværs, jo stærkere bliver vi som branche. Jeg håber i vores arbejde, at vi kan være med til at se de steder, vi kan samle os og samarbejde på tværs af brancher og faglighed.”

Gennemsigtighed

En anden ting, som Gitta Malling gerne vil være med til at vægte, er gennemsigtighed.

”Det er utroligt prisværdigt, vi har et system, som lader kunstnerne få lov at til at sætte en retning for, hvordan kunsten skal udvikle sig fremadrettet. Og derfor er det vigtigt med et gennemsigtigt system, hvor vi som kunstnere har mulighed for at give et indspark til, hvordan de mange millioner skal uddeles”.

Gitta Malling tiltræder som leder for Statens Kunstfond og Projektstøtteudvalget i det nye år. På ISCENE følger vi udvalgenes arbejde og prioriteringer i det nye år.  

LÆS OGSÅ: Gitta Malling er ny bestyrelsesleder for Statens Kunstfond – få overblik over alle medlemmer her

Gitta Malling, teaterdirektør på Limfjordsteatret.

Formand for Teatrenes Interesseorganisation, TIO (2011-2016) og medlem af Kunstrådets repræsentantskab (2006-2010). I 2018 udpeget af Statens Kunstråds Scenekunstudvalg til medlem af Det Københavnske Teatersamarbejde. Tidligere næstformand i Teatercentrum, medlem af Horsens Dramaturgiat, del af bestyrelsen for Udviklingsplatformen for Scenekunst og nu forperson i bestyrelsen for Applaus.