Del

Regeringen, Venstre, DF, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten, Konservative og Alternativet er enige om at genåbne alle relevante kompensationsordninger på Kulturministeriets område. Samtidig sikrer partierne kunstnere bedre dækning ved aflysninger, da det ikke længere er nødvendigt at annullere kontrakter i arrangørordningen for at få kompensation.

Fra søndag træder nye restriktioner i kraft på kultur- og idrætsområdet. De nye corona-restriktioner vil få konsekvenser for kultur- og idrætslivet, og derfor har regeringen netop indgået en aftale med et bredt flertal af Folketingets partier, der giver ekstra hjælp. Partierne er enige om, at de kommende restriktioner øger behovet for kompensation for at understøtte kulturinstitutioner og aktører, hvis økonomiske grundlag endnu engang bliver udfordret.

Aftalepartierne er enige om at forbedre vilkårene for arrangørordningen. For at understøtte kunstnere, der har kontrakter med bl.a. koncertarrangører, behøver arrangørerne ikke længere at opsige indgåede kontrakter med kunstnere for at modtage kompensation fra arrangørordningen. Arrangøren kan derfor ansøge på baggrund af kontrakter med kunstnere, som indeholder nye annulleringsbestemmelser om aflysning. Formålet er at kompensere kontrakten med kunstnerne i henhold til arrangørordningens kompensationstrappe.

Aftalepartierne er enige om, at i lighed med nedlukningen sidste vinter genåbnes de relevante kompensationsordninger på Kulturministeriets område, der også var i kraft ved sidste nedlukning.

Kompensationsordninger træder i kraft den 19. december, som er samme dag, som restriktionerne træder i kraft. Kompensationsordningerne gælder til og med 15. januar 2022.

Fakta om kompensationsordningerne

Aftalepartierne er enige om, at i lighed med nedlukningen i vinter/forår 2021 genåbnes de relevante kompensationsordninger på Kulturministeriets område, der også var i kraft ved sidste nedlukning. Det drejer sig konkret om følgende kompensationsordninger:

• Kompensationsordningen til kulturinstitutioner med sæsonbetonet scenekunstvirksomhed mv. (som bl.a. pga. spilletidslængde falder uden for arrangementsordningen, som ikke dækker arrangementer med en spilletid på mere end 28 dage). Ordningen genåbner på de hidtil gældende vilkår.
• Kompensationsordningen for særligt nødlidende kulturinstitutioner mv., der som følge af COVID-19-foranstaltninger er i risiko for at gå konkurs. Ordningen genåbner på de hidtil gældende vilkår.
• Kompensationsordninger for folkehøjskolers tabte deltagerbetalinger. Ordningen genåbner på de hidtil gældende vilkår.
• Kompensationsordningen for tabt deltagerbetaling for aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitetet. Ordningen genåbner på de hidtil gældende vilkår. Der er ikke krav om at have udtømt mulighederne i de generelle kompensationsordninger først.
• Kompensationsordningen for produktionsomkostninger til kulturinstitutioner mv., der må aflyse eller udskyde en produktion på grund af restriktioner, eller afvikle den med væsentlige ændringer. Ordningen genåbner på de hidtil gældende vilkår. Dog udvides ansøgerkredsen til at omfatte aktører, der har modtaget projekttilskud fra Kulturministeriet (inkl. Statens Kunstfond) inden for de seneste fem år. Ligeledes justeres bestemmelser om referenceperioder med henblik på at tage højde for musicalproducenters særlige forretningskonstruktion.
• Der afsættes 20 mio. kr. til foreningspuljen, der udmøntes til foreninger og idræt af organisationerne (DIF, DGI, DUF og Dansk Firmaidræt) på de hidtil gældende vilkår, målrettet tabte indtægter fra aflyste arrangementer.
• Der etableres en kompensationsordning til særligt sæsonafhængige kunstnere, som oplever en særligt stor omsætningsnedgang i perioden fra 1. december 2021 til og med 15. januar 2022 på tilsvarende vilkår som den kompensationsordning til særligt sæsonafhængige kunstnere, der var gældende i december 2020.
• Det er intentionen med denne aftale, og aftalepartierne opfordrer arrangørerne til, at arrangørerne fortsat skal stå ved indgåede kontrakter med kunstnere på arrangementer i arrangørordningen. Arrangøren kan derfor ansøge på baggrund af kontrakter med kunstnere, som indeholder nye annulleringsbestemmelser om aflysning. Dette vil også gælde for ordningen for mindre spillesteder. Formålet er at kompensere kontrakten med kunstnerne i henhold til kompensationstrappen. Der tages forbehold for statsstøttegodkendelsen heraf.
• Ordningen for mindre spillesteder, der aktuelt gælder 51-349 stående publikummer udvides til også at gælde for 51-349 siddende publikummer. Udvidelsen af ordningen til også at gælde 51-349 siddende publikummer vil særskilt gælde parallelt fra ikrafttrædelsen af den tidligere aftalte ordning for mindre spillesteder. Den samlede ordning gælder institutioner mv., hvis primære aktivitet er afholdel-se af arrangementer som fx koncerter eller standup optræden og dermed ikke virksom-heder, som har en anden primær drift og afholder et mindre arrangement, fx et disko-tek, som holder en koncert eller en sportsklub, der afholder en fest.
• Alle ordninger træder i kraft fra 19. december 2021 samtidig med de besluttede restriktioner.
• Endelig er aftalepartierne enige om, at der gives midlertidig adgang til, at Statens Kunstfond kan lade modtagere af tilskud til aktiviteter, der ikke kan gennemføres pga. COVID-19-restriktioner, beholde tilskuddet.

Kilde: Pressemeddelelse Kulturministeriet

Yderligere oplysninger fås på Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16