Del

Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Konservative, Frie Grønne og Alternativet er enige om ordninger, der giver økonomisk tryghed og mere tid til at åbne. Desuden kommer der en aktivitetspulje til genstart af store dele af kulturlivet.

Med kompensationsordningerne er der hjælp til de dele af kulturlivet, der har svært ved at åbne med kort varsel søndag den 16. januar, hvor en lang række restriktioner forsvinder. Med aftalen kan kulturlivet vælge frivilligt, om det vil betragte sig som nedlukket med de kompensationer, der følger med, indtil det er klar til at starte op igen.

Omstillingsperioden, hvor kulturlivet kan agere som åbent eller holde lukket lidt endnu, gælder fra 16. januar til og med 31. januar 2022.

Der afsættes herudover 30 mio. kr. til en aktivitetspulje målrettet kulturaktører, dvs. teatre, spillesteder, foreninger mv. inden for kulturområdet i perioden 16. januar– 4. februar 2022 til publikumsrettede aktiviteter.

Læs fakta om aftalen her.

Kilde: Pressemeddelelse, Kulturministeriet