Del

Riddersalen – lille storbyteater på Frederiksberg – søger en ny teaterchef. Vores nuværende og meget afholdte teaterchef har valgt at søge nye udfordringer. Vi søger derfor en ny og visionær teaterchef, der kan stå i front for den fortsatte realisering af teatrets vision og strategi for perioden 2020-2024.

Tiltrædelse: pr. 1. september 2022. Stillingen er en fuldtidsstilling. 

Vi søger en ny leder med kendskab til kulturlivet bredt, produktion indenfor kulturområdet specifikt og med stærke administrative egenskaber.

Du er tillige en leder, der forstår dig på personaleledelse i en mindre organisation. Du er empatisk og involverende og du evner at skabe gode og udviklende rammer for Riddersalens virke.

Ansøgningsfrist er 5. juni. Ansættelsessamtaler afholdes 13. juni og 20. juni. 

Om Riddersalen

Riddersalens kunstneriske profil favner scenekunst for børn og familier samt Kunstnerkabareten Riddersalen. Riddersalen afvikler pr. sæson 4 stationære forestillinger, 30-40 turnéforestillinger samt et antal aktiviteter i forbindelse med de stationære forestillinger. For at løse opgaven er vi i gennemsnit 12-14 årsværk i alt fordelt på de kunstneriske, tekniske og administrative fagligheder.

Læs mere om Riddersalens strategiske udviklingsarbejde og samarbejdsaftalen med Frederiksberg Kommune her.

Vores nye teaterchef

Du er en leder, der forstår dig på personaleledelse i en mindre organisation. Du er empatisk og involverende og du evner at skabe gode og udviklende rammer for Riddersalens virke.

Du har stærke administrative og økonomiske kompetencer samt erfaring med at værdisætte de kunstneriske, administrative og tekniske fagligheder i et samspil, for at skabe de bedst tænkelige kunstneriske produktioner. 

 • Du har erfaring med bestyrelsessamarbejde
 • Du har erfaring med planlægning og håndtering af fondsansøgningsarbejde
 • Du har erfaring med produktion indenfor kulturområdet og kendskab til kulturlivet generelt.
 • Du forstår dig på at skabe et teater hvor publikumsudvikling er helt central, bl.a. har den nye strategi sat nye publikumsgrupper på programmet
 • Du er god til at udvikle og pleje netværk og har politisk forståelse og viden om både den kommunale og statslige forvaltning.

Vi kan tilbyde

 • En stilling på et værdibaseret og visionært teater med en lang og stolt historie
 • Et teater, der har gode samarbejdsrelationer på nationalt niveau og lokalt med Frederiksberg Kommunes politikere, embedsmænd, kulturinstitutioner samt øvrige aktører
 • Visionære, inspirerende og fagligt dygtige ansatte indenfor både det kunstneriske, tekniske og administrative
 • Et tillidsbaseret samarbejdsmiljø

Løn- og ansættelsesvilkår

Teaterchefen referer til bestyrelsen. Ansættelsen er tidsbegrænset, men med henblik på mulig forlængelse, idet ansættelsen følger perioden for driftsaftalen mellem Riddersalen og Frederiksberg Kommune. I første omgang frem til 31. december 2024.

Ansættelsen skal godkendes af Kultur- og Fritidsudvalget, Frederiksberg Kommune. Løn i henhold til statens satser og kvalifikationer.

Ansøgning og yderligere informationer

Ansættelsesprocessen vil bestå af to samtaler med ansættelsesudvalget hhv. 13. juni og 20. juni. Udvalget er sammensat af bestyrelsesformanden, to bestyrelsesmedlemmer samt to medarbejderrepræsentanter.

Skriftlig ansøgning med CV sendes via jobindex.dk, senest 5. juni 2022. For yderligere information kan bestyrelsesformand Hans Henrik Munch-Jensen kontaktes på 20 75 13 44.

Søg jobbet her.

www.riddersalen.dk kan du læse om:

 • Vidnesbyrd om Riddersalens strategiske arbejde for 2021-2024.
 • Samarbejdsaftale med Frederiksberg Kommune 2021-2024.
 • Fundats for den selvejende institution Teatret Riddersalen.