Del

I weekenden kan man opleve Yggdrasil Dance og deres aktivistiske performance, der er inspireret af oprindelige kulturers syn på natur, klima og fremskridt. Kunstnerisk leder Birgitte Bauer-Nilsen fortæller her om arbejdet og visioner for dansen som klimaaktivistisk kunstaktør. 

Kan du fortælle kort om jeres projekt og hvad det er, I gerne vil fortælle omkring bæredygtighed og klima med det aktuelle projekt i Herning?

“Dansetrilogien er et interkulturelt samarbejde med oprindelige folk og kunstnere fra Grønland, Brasilien og Skandinavien. Vi præsenterer trilogien som et kunstaktivistisk projekt, der skal inspirere publikum til handling og engagement i den højaktuelle klimadebat,” fortæller Yggdrasil Dances kunstneriske leder Birgitte Bauer-Nilsen.

“Forestillingerne illustrerer konsekvenserne af den globale opvarmning gennem en række sanselige oplevelser – fordi klimaforandringerne skal ikke kun forstås. De skal mærkes”.

Birgitte Bauer-Nilsen, koreograf og kunstnerisk leder Yggdrasil Dance
Birgitte Bauer-Nilsen, koreograf og kunstnerisk leder Yggdrasil Dance, Phd og lektor i dans ved Universitetet i Stavanger, Norge. Pressefoto

Hvad er det specifikt, I gerne vil sætte fokus på med jeres værk?

“Vi har udviklet trilogien som et udvekslingsprojekt med oprindelige folk: inuitter, kuikuroer og samer, med deres traditioner og fremtidsudsigter som inspirationskilde. Dette interkulturelle samarbejde har resulteret i tre særskilte forestillinger om tre forskellige klimaproblematikker: Ubalance, ritual disorder/samhørighed.”

Hvad er det unikke, som kroppen kan være med til at tematisere som kunstform i forhold til klima og bæredygtighed?

“Mennesket er en lille del af planeten og har mange lighedstræk med naturens elementer såsom smeltende is, tørke og ikke mindst kommunikative relationer, som bølgen, der med Virginia Woolfs ord, illustrerer dette:

‘Noget er uigenkaldelig sket: Der er blevet kastet en ring på vandene. En lænke binder os. Vi kommer aldrig til at flyde frit igen. Men nu brydes ringen. Nu flyder strømmen. Nu styrter vi afsted endnu hurtigere end før. Nu stiger de lidenskaber, som lå på lur dernede i det mørke vildnis, som gror på bunden og dundrer mod os med deres bølger’. Fra Virginia Woolfs roman Bølgerne fra 1931.”

klimaaktivistisk dans Yggdrasil Dance
Tide of Darkness/Oversvømmelse. Yggdrasil Dance. Foto: Ole V. Wagner

Hvordan arbejder I konkret med koreografi og krop i forhold til at sætte fokus på aktuelle problematikker?

“Tørken har vi studeret hos det oprindelige folk kuikuoerne i Amazonas og med brasilianske contemporary dansere, da de har oplevet tørken på deres krop, hvor hud, slimhinder tørrer ud og bevægelser bliver begrænset af tørken,” fortæller Birgitte Bauer-Nilsen og fortsætter:

“Derudover truer tørken kuikuroerne deres eksistensgrundlag, der har en animistisk tilgang til naturen. 2. del Seca/Tørke handler om modsætningen mellem animistiske ritualer og materielle ritualer. I Oversvømmelse/Tide of Darkness har vi arbejdet med samhørigheden i udtryk mellem bølgen og menneskelige bevægelser, og hvordan det kan give en forståelse for metaforiske ligheder mellem de to elementer. Her har vi hentet inspiration fra romanen Bølgerne af Virginia Woolf. Tide of Darkness indeholder lige som romanen fire personer/stemmer, hvis kommunikation og relationer skildres som metaforer for bølger. De fire danseres sammenflettede kroppe opløses og danner nye mønstre undervejs”.

klimaaktivistisk dans Yggdrasil Dance
Seca/Tørke. Yggdrasil Dance. Foto: Ole V. Wagner

Hvor er dansen, koreografien, kroppen en force i forhold til at sætte fokus på bæredygtighedstematik? Og hvor bliver det en udfordring? 

“Vi har arbejdet med den smeltende is ved at studere isbjerget. Det står ikke stille, men er i konstant bevægelse og forandring. Det er en udfordring for kroppen at vise dette, og hvordan også kroppen smelter i udtryk. Det betyder at denne kropsnære forbundethed mellem isens bevægelser og kroppen er interessant at blive opmærksom på. Inuitterne har lyttet til isbjerget for høre om, hvorfor smelter isen? Den grønlandske sanger Aviaja Lumholt vil i en vokal spørge til isbjerget i 1. del af dansetrilogien om klimaforandringer Siku Aappoq/Isen smelter.

Dansetrilogien kan opleves 1. – 12. juni 2022 på HEART Herning Museum of Contemporary Art, Bitten og Aage Damgaards Plads 2, Herning. Læs mere her.

Yggdrasil Dances produktioner, der forener dans, musik og installation, skabes med afsæt i aktuel forskning, og giver, ligesom træet Yggdrasil, grobund for at bygge bro og forståelse på tværs af landegrænser og kulturskel. Med nogle af verdens største musikere, dansere, lys- og billedkunstnere skabes der poetisk dvælende fortællinger, hvor naturen spiller en væsentlig rolle.