Del

Aveny-T’s nye teaterdirektør skal stå i spidsen for at udvikle og fortsat sikre et teater med stor kulturel betydning og relevans, og som rummer en ukuelig evne til at skabe nye fællesskaber med sit publikum.

Aveny-T er på jagt efter en ny teaterdirektør med stærke kunstneriske kompetencer og visioner. Teaterdirektøren kommer til at stå i spidsen for det traditionsrige teater i den mere end 172 år gamle bygning, der både har været boulevardteater, revyscene og dannet rammen omkring Dr. Dante, inden den blev kendt som hjemsted for Aveny-T.

Desuden kommer teaterdirektøren også til at få ansvaret for den helt nye tilbygning, Væksthuset, som bliver et talentudviklende, undersøgende, underholdende, fleksibelt, moderne, kreativt arbejds- og scenerum af unge, til unge og om unge i professionelle rammer. 

Vi ønsker at blive præsenteret for en vision for Aveny-T, der forholder sig til sin placering – både fysisk og som en del af det generelle scenekunstlandskab. Og som indtænker ungdommen.

Vi ønsker en autentisk og oprigtig vision for et teater, der både historisk og aktuelt kan navigere mellem det eksperimenterende og kommercielle. En vision, der åbner sig mod sit publikum, drevet af en grundlæggende begejstring for den levende scenekunst – og en lyst til at prioritere opsætningen af ny dansk dramatik højt og et skærpet fokus på talentudvikling. 

Aveny-T ser frem til at høre fra alle kandidater, som ikke blot kan præsentere en sådan vision, men som har evnen, modet og lysten til at stå i spidsen for den.

Opgaver og ansvarsområde

Teaterdirektøren har under ansvar over for teatrets bestyrelse den daglige ledelse af Aveny-T.

Det indebærer følgende ansvarsområder:

 • Ledelse af teatrets personale.
 • Ansvar for produktion og afvikling af forestillinger samt prøver.
 • Løbende orientering af bestyrelsen om sæsonrepertoire, herunder de væsentligste kunstneriske og økonomiske dispositioner, der indgår heri.
 • Medarbejdertrivsel og udvikling.
 • Udvikling af organisationen.
 • Sikring af, at teatrets kunstneriske virksomhed holder sig inden for den profil, rammer og mål, der er aftalt med bestyrelsen.
 • Strategiudvikling i samarbejde med bestyrelsen samt implementering og forfølgelse af teatrets langsigtede strategier.
 • Ansvar for fundraising og udvikling af partnerskaber.

Kvalifikationer:

 • Kunstnerisk indsigtsfuld og nytænkende
 • Gerne erfaring med ledelse
 • Stor integritet og ordentlighed
 • Innovativ og handlekraftig i forhold til publikumsudvikling og omverdens involvering
 • Gode samarbejdsevner
 • Stærkt netværk i teaterbranchen 
 • Sans for økonomistyring og at drive teatret som forretning
 • Gode kommunikative egenskaber

Ansøgningen skal belyse og dokumentere de nævnte kvalifikationer. Derudover skal den uddybe ansøgerens personlige og faglige mål for driften af Aveny-T. 

Løn- og ansættelsesvilkår

Stillingen besættes for en periode på fire år med mulighed for forlængelse.

Løn efter kvalifikationer.

Det er den siddende bestyrelse for Aveny-T, der træffer beslutning om ansættelsen af teaterdirektøren.

Tiltrædelse

Snarest muligt efter aftale.

Ansøgning

Ansøgning mrk. ”Direktør” med CV og eventuelt andet materiale stiles til Aveny-T’s bestyrelsesformand Henning Dyremose og sendes elektronisk til job@aveny-t.dk og senest fredag d. 5. august kl. 12.00.

Uddybende oplysninger kan rekvireres hos bestyrelsens næstformand Bente Dalsbæk på tlf. 30136403.

Alle interesserede uanset nationalitet, religion, politisk ståsted, køn, alder, etnisk baggrund og lignende opfordres til at søge stillingen.

Læs mere om Aveny-T her.